Bra halvårsresultat inför en höst med utmaningar

Lästid
3 min
Publicerad
01 september 2010
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods presenterar ett resultat för det första halvåret 2010 på 697 miljoner danska kronor (917 miljoner svenska kronor) och en omsättning på 23,8 miljarder danska kronor (31,3 miljarder svenska kronor). Både omsättning och intjäning steg, men en höst med utmaningar är i antågande.

Högre priser på världsmarknaden, positiv valutautveckling samt kontroll över kostnaderna. Det är huvudorsakerna till att Arla Foods under årets första sex månader har kunnat höja den löpande utbetalningen till medlemmarna och samtidigt presentera ett halvårsresultat på 697 miljoner danska kronor. Under 2009 var halvårsresultatet 263 miljoner danska kronor (383 miljoner svenska kronor) och nettoomsättningen var 22,3 miljarder danska kronor.

– Arla Foods har haft ett bra halvår, och vi har höjt mjölkpriset till våra ägare tre gånger. Fjolårets omfattande besparingsprogram har minskat företagets kostnader, och vi har lyckats bibehålla den låga kostnadsnivån från 2009. Resultatet visar att vår utgångspunkt för tillväxt är stabil, och mot den bakgrunden är det ett tillfredställande resultat, säger Frederik Lotz, finansdirektör i Arla Foods.

Det går också att mäta en framgång på intjäningen. All mjölk som de svenska och danska medlemmarna har levererat till Arla under det första halvåret 2010 har gett en intjäning till medlemmarna på 3,27 kronor per kilo mot 2,91 kronor för 2009.

Tillväxt och valuta
– Generellt är det ett tillfredsställande halvårsresultat. Vi bibehåller en god marknadsposition på våra stora marknader i Storbritannien, Sverige och Danmark, och vi kan konstatera att en del av tillväxten under det första halvåret skapats av externa faktorer, som exempelvis positiv valutautveckling för bl a den amerikanska dollarn. Vi upplever en fortsatt god tillväxt på flera marknader, bland annat Ryssland, Kina och Mellanöstern. På det hela taget kan vi se en stark potential för ytterligare tillväxt under de kommande åren på en rad viktiga nyckelmarknader, säger Frederik Lotz.

Arla Foods styrelse har tidigare beslutat att det framöver ska vara koncernens mål att nå ett halvårsresultat som utgör 2,5 procent av omsättningen (istället för tidigare 2 procent). Som en konsekvens av detta är målet för årets resultat ändrat till 1,2 miljarder danska kronor från 950 miljoner danska kronor. Det ändrade resultatmålet förändrar inte att Arla Foods resultat ska fördelas mellan konsolidering och efterlikvid. Den ökade lönsamheten stärker koncernens möjligheter att realisera sin ambitiösa tillväxtstrategi under de kommande åren. På representantskapsmötet i oktober förväntas representantskapet att anta en modell för betalningen och hur tillväxtstrategin ska finansieras.

Utmanande höst
Även om både omsättning och intjäning steg under det första halvåret, så kommer det andra halvåret att innebära utmaningar. Det första halvåret påverkades positivt av högre priser på internationella marknader för industriprodukter – där finns Arla med försäljning av smör, ost och mjölkpulver. Men den aktuella prisnivån på internationella marknader för industriprodukter förväntas inte ligga kvar året ut.

– Vi måste förvänta oss en lägre intjäning från internationella marknader för industriprodukter under det andra halvåret, samtidigt som vi kommer att se den fulla effekten av de höjningar av Arlanoteringen som vi genomfört. En avgörande faktor blir hur konsumentmarknaden utvecklas. De europeiska konsumenterna har fortfarande inte lämnat den ekonomiska krisen. Många är fortfarande återhållsamma och väljer lågprisprodukter framför märkesvaror, och det sätter sin prägel på lönsamheten, säger Frederik Lotz.

Fakta:
Arla Foods är en kooperation. Det innebär att Arla löpande betalar ut de pengar som företaget tjänar till sina medlemmar i form av ett pris per kilo mjölk som de levererar till företaget.

Utöver den del av intjäningen som betalas löpande till medlemmarna budgeterar Arla varje år för ett nettoresultat (motsvarande 2,5 procent av omsättningen) för innevarande räkenskapsår. En del av det slutliga resultatet konsolideras (investeras) som eget kapital i Arla, och det resterande beloppet betalas ut till medlemmarna som en efterlikvid för den mjölk de har levererat under året.

För en korrekt bild av Arlas betalning till medlemmarna måste alla delar av mjölkpriset läggas samman – löpande betalning, efterlikvid och konsolidering. Arlaintjäning utgör det fulla värdet på mjölken.

För tabell vänligen se: http://www.arlafoods.se/News/Bra-halvarsresultat-infor-en-host-med-utmaningar/

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, presschef, Tel: +46 (0)8 789 51 41 , Mobil: +46 (0)708 99 51 41
E-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Senaste nyheterna

Visa fler 24-08-2010God Morgon® lanserar Juicebaren 19-08-2010Klart för Arlas nya supermejeri i Lon... 16-08-2010Kelda® Laga mat 4% – krämig, låg fett... 02-07-2010Konkurrensverket avskriver utredning ... 28-06-2010Skrift om mejerinäringens förändring ...

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76