Arlanoteringen höjs med 10 öre från den 3 maj 2010

Lästid
1 min
Publicerad
13 april 2010
Kontakter:
Presskontakt

Uppgång för amerikanska dollar och brittiska pund samt signaler om en förbättrad marknad för mjölkpulver gör att Arla Foods ökar betalningen till ägarna.

Arlas styrelse beslutade på tisdagen att höja Arlanoteringen, betalningen till medlemmarna, med 10 öre från den 3 maj. Arlanoteringen blir därmed 298,4 svenska öre per kilo för konventionell mjölk och 430,2 svenska öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Arlas intjäning under resten av året, framförallt från den globala marknaden för mjölkpulver, utvecklar sig bättre än budgeterat. Hela branschen ser med tillfredsställelse att priserna på industrimarknaden är på väg upp. Det påverkar även Arla positivt. Ökningarna på den globala marknaden för mjölkpulver är just nu en motor för hela mjölkmarknaden, och pulverdelen i vårt företag bidrar till att vi nu kan höja priset till våra ägare, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

På det södra halvklotet börjar nu vintersäsongen. Det innebär att mjölkproduktionen väntas minska, samtidigt som lagren i den delen av världen samt i USA bedöms vara begränsade.

Dollar och pund på väg upp igen
Det är dock i första hand förbättringen av framför allt den amerikanska dollarn, men även det brittiska pundet, som just nu ger en positiv effekt på Arlas intjäning, förklarar Peder Tuborgh.

2010 ser för närvarande ut att bli bättre än när budgeten lades i december 2009. Peder Tuborgh hoppas att dagens prishöjning bara är den första av en rad mindre prishöjningar under 2010, efter hand som marknaden förbättras.

– Under ett och ett halvt år har vi upplevt en störtdykning, och priserna har varit nere på botten. Det helt avgörande för att situationen ska vända på allvar är att konsumenterna återvänder till sina gamla konsumtionsmönster från tiden före krisen. Då kan detaljhandelsmarknaden också räta upp sig, understryker Peder Tuborgh.

I motsats till industrimarknaderna, ligger detaljhandelsmarknaderna fortfarande på en låg nivå, och affärskedjorna konkurrerar hårt med varandra om marknadsandelar. Det har skapat ett ökat fokus på priset, och därmed på lågprisprodukter och handelns egna varumärken.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, presschef
Tel: 08-789 51 41
Mobil: 0708-99 51 41
E-mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76
Sandra Eriksson
Sandra Eriksson Pressekreterare Arla Sverige sandra.eriksson@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 073-53 36 727