Arla säljer skotska mejeriet Claymore Dairies till lokal ledning

Lästid
1 min
Publicerad
05 januari 2010
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods och samarbetspartnern North Milk Coop säljer verksamheten i Claymore Dairies i Nairn, Skottland till en ägargrupp bestående av den nuvarande mejeriledningen. Försäljningen ligger i linje med Arlas brittiska strategi att förbättra produktionen av mjölk och betydande effektiviseringar kommer att göras.

Idag äger Arla Foods 75 procent av Claymore Dairies och North Milk Coop äger resterande 25 procent. För att försäljningen ska kunna genomföras kommer Arla först att förvärva de 25 procent som ägs av North Milk Coop, och sen kommer hela verksamheten i mejeriet att säljas till en ägargrupp bestående av den nuvarande mejeriledningen, under ledning av nuvarande mejerichefen Ian Lang.

Beslutet att sälja verksamheten i Claymore Dairies gör det möjligt för Arla att samla all mjölkproduktion för den skotska detaljhandelsmarknaden till mejeriet i Lockerbie. Beslutet ligger i linje med den långsiktiga strategi för Arlas brittiska verksamhet att förbättra produktionsförutsättningarna för mjölk, och betydande effektiviseringar kommer att möjliggöras.

– Som en del av avtalet föreslår vi att Arla ska föra över en del av mjölkvolymen som för närvarande används till Morrisons och Asda från Claymore till vårt andra skotska mejeri i Lockerbie, och att vi öppnar en distributionscentral i Dundee så att vi kan fortsätta betjäna de detaljhandelskunder som finns i de skotska högländerna, säger Lars Dalsgaard, ansvarig chef för Supply Chain inom Arla Foods.

Som en del av försäljningen har North Milk Coop erbjudits ett leveransavtal som innebär att deras mjölk köps av både Arla Foods och Claymore Dairies. Den mjölk som Arla köper kommer att transporteras till Lockerbie för vidare förädling.

– Anläggningens möjligheter har utvärderats under en längre tid. När mejeriledningen närmade sig oss för att diskutera möjligheten för ett övertagande av delar av verksamheten så kom både North Milk Coop och vi till slutsatsen att en försäljning till den nuvarande mejeriledningen var den bästa lösningen för alla parter, säger Lars Dalsgaard.

Först ska slutförhandlingar genomföras, men det är troligt att beslutet att flytta mjölk från Nairn kommer att leda till att omkring 65 tjänster försvinner.

  • Vi tror att försäljningen kommer att säkerställa anläggningens framtid och de arbetstillfällen som finns kvar. Vi kommer att arbeta med köpargruppen för att stödja dem på alla sätt vi kan under omställningen så att den nya verksamhetens framgång tryggas, säger Lars Dalsgaard.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

tel: +46 (0)8 789 51 41, mobil: +46 (0)70 899 51 41

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76