Arla Foods och Hansa-Milch i samtal om fusion

Lästid
3 min
Arla Foods och Hansa-Milch i samtal om fusion
Publicerad
17 december 2010
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse föreslår en fusion med den tyska kooperativa mejeriföreningen Hansa-Milch. De båda företagen har en ambition att växa på den tyska marknaden med 80 miljoner konsumenter. Tillsammans anser Hansa-Milch och Arla Foods att de skapar ett mycket starkt erbjudande till tyska kunder och konsumenter.

Tillsammans med det regionala nordtyska mejeriföretaget Hansa-Milch eG är Arla Foods på väg att stärka sin position i Tyskland. Det ska ske genom att Arla Foods fusionerar med Hansa-Milch.

– Arla Foods strategi är att utveckla sitt engagemang på den tyska marknaden, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh. Målet är att bli ett av Tysklands tre ledande mejeriföretag. En fusion med Hansa-Milch kommer att innebära att Arla kan komplettera sin försäljning av ost med färskvaror. Tillsammans blir vi en attraktiv partner för den tyska dagligvaruhandeln.

Hansa-Milch är ett av de större regionala mejeriföretagen i Tyskland. Mejeriföretaget producerar framför allt färskvaror som dryckesmjölk, grädde, yoghurt och crème fraiche – både under sitt eget varumärke Hansano och under handelns egna varumärken.

Arla har en lång historia i Tyskland med kända varumärken som Arla Buko® och Arla Kærgaarden®.

– Arla Foods och Hansa-Milch kompletterar varandra otroligt bra, säger Ove Møberg, Arla Foods ordförande. Efter hand som vi har lärt känna Hansa-Milch har det blivit tydligt att vi inte bara liknar varandra som medlemsägda företag, utan att vi också har ett gemensamt mål för den tyska marknaden. Därför kommer båda parter att stärkas av en fusion. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda de tyska konsumenterna ett brett och mycket starkt produktsortiment.

Fördelar med att gå ihop Diskussionerna mellan Hansa-Milch, som har 670 aktiva medlemmar, och Arla Foods, som har 7 200 medlemmar, har pågått under en tid.

– Det skulle vara en stor fördel för alla medlemmar om vi fusionerar, säger Åke Hantoft, Arla Foods vice ordförande. Vi bönder, oavsett om vi är svenska, danska eller tyska, har samma drivkraft: Ett starkt mjölkpris och en stark medlemsdemokrati. Och de två målen anser vi är möjliga att nå.

Uwe Krause, ordförande i Hansa-Milch, håller med:
– Det här är två mycket välskötta mejeriföretag, och det handlar inte om vem som är stor och vem som är liten. Det avgörande är att vi kompletterar varandra riktigt bra, och därför kan vi tillsammans stå starka på den tyska marknaden, säger han.

FAKTA

Hansa-Milch:
Hansa-Milch har två mejerier i norra och nordöstra Tyskland. Anläggningen i Upahl utanför Lübeck har en kapacitet på 550 miljoner kilo mjölk per år och är byggt 1995, medan anläggningen i Karstädt är äldre och har en kapacitet på 110 miljoner kilo mjölk. Arla har under de senaste åren sålt ekologisk mjölkråvara till Hansa-Milch.

Beslutsprocessen Planerna på en fusion ska nu diskuteras i både Arlas och Hansa-Milchs medlemsled. I Hansa-Milch är det medlemmarna som ska ta ställning till förslaget, medan det i Arla Foods är representantskapet. Båda delar avgörs slutligen den 2 mars 2011.

Om det blir ett ja till fusionsavtalet gäller fusionen retroaktivt från den 1 januari 2011, eftersom fusionen därmed följer verksamhetsåret.

Villkoret för en eventuel fusion är att den blir godkänd av EU:s konkurrensmyndigheter.

Demokratin Fusionsavtalet innebär att de tyska mjölkbönderna får en representant i Arla Foods styrelse, som därmed utökas från 18 ledamöter till 19. Dessutom utökas Arlas representantskap från 150 till 155 ledamöter, eftersom det tyska företaget får fem platser. I styrelsen och i representantskapet har de nya medlemmarna samma rösträtt och ansvar som de danska och svenska ledamöterna.

Organisationen
Rent praktiskt genomförs fusionen genom att Hansa-Milch eG blir medlem i Arla Foods. De tyska medlemmarna kommer att fortsätta som medlemmar i det tyska företaget.

Företaget ingår som en medlem med den totala mjölken från Tyskland. Denna mjölk avräknas enligt Arlas avräkningsmodell. Därefter fördelar Hansa-Milch pengarna till de tyska medlemmarna, efter den nuvarande tyska avräkningsmodellen, som bland annat har en annan avräkning för fett och protein. Tanken är att de tyska medlemmarna efter tre år ska avräknas efter Arlas avräkningsmodell och följa kvalitetsprogrammet Arlagården.

Övrigt

  • Arla Foods amba fortsätter att heta Arla Foods amba.
  • Fusionen förändrar inte den nuvarande sammansättningen av Arlas koncernledning.
  • Avräkningen till det tyska företaget kommer att ske i euro, omräknat till danska kronor med kurs 1 euro = 7,45 DKK.
  • Den tyska verksamheten kommer att ingå i Arla Foods affärsområde Consumer International.

Läs mer om Hansa-Milch eG på www.hansano.de
Läs mer om Arla Foods aktiviteter i Tyskland på www.arlafoods.de

Klicka här för att läsa nyckeltal för de två mejeriföretagen

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76