Ägarna fördubblar sin investering i Arla

Lästid
2 min
Publicerad
07 oktober 2010
Kontakter:
Presskontakt

Ägarna i Arla – de svenska och danska mjölkbönderna – har beslutat att fördubbla sina investeringar i företaget. Det säkrar finansieringen av koncernens tillväxtstrategi som ska ge ett ännu högre mjölkpris till ägarna.

På representantskapsmötet den 6-7 oktober beslutade Arlas medlemmar att de framöver ska investera (konsolidera) 4,5 procent av Arlaintjäningen fram till 2015. Investeringen är nödvändig för att realisera Arlas koncernstrategi 2015.

Totalt ska de 7 300 svenska och danska mjölkbönderna som äger Arla satsa 5,5 till 6,2 miljarder kronor (4 till 4,5 miljarder danska kronor). Det innebär att varje medlem under de nästa sex åren ska konsolidera dubbelt så mycket pengar i Arla, jämfört med vad de gjort hittills.

  • Det är ett stort beslut som har fattats. Varenda bonde behöver pengarna hemma på sin gård, men de väljer nu att investera i Arla, och backar upp företaget och strategin för att nå ett högre mjölkpris. Vi ska nu visa att vi förtjänar förtroendet och att pengarna är en god investering, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Investering i ett starkt mjölkpris

Varje medlem har hittills konsoliderat 6-10 öre per kilo mjölk som de leverar til företaget. Framöver kommer konsolideringen att vara omkring 13-15 öre per kilo mjölk.

Medlemmarna har fokuserat mycket på om den ökade investeringen faktiskt kommer resultera i ett högre mjölkpris.

  • Vi har de senaste halvåret varit ute och mött många av våra medlemmar för att presentera modellen och diskutera modellens innebörd för vårt företag och för mjölkbönderna. Den utökade investeringen är nödvändig för att säkra en högre intjäning i framtiden. Vi har inte råd att låta bli, och vi tror på att det är en investering i ett starkt mjölkpris framöver, säger Ove Møberg, styrelseordförande i Arla Foods.

Arlas medlemmar har tidigare beslutat att företaget ska kvarstå som ett kooperativ och inte ett företag som tar in externa investerare. Därmed är det medlemmarna som ska finansiera Arlas tillväxtstrategi som ska öka koncernens omsättning och medlemmarna intjäning.

FAKTA: Konsolidering i Arla Foods

  • Ett nyckeltal i Arla är Arlaintjäningen (performance price). I beloppet ingår allt som Arla har betalat ut till medlemmarna för mjölken under årets lopp samt årets resultat. Arlaintjäningen uträknas per kilo mjölk som medlemmarna har levererat under året som gått.
  • Målet framöver är att konsolidera 4,5 procent av Arlaintjäningen. Konsolideringen ingår i Arlas eget kapital.
  • En del av konsolideringen är noterad på namn, dvs individuell. Dessa pengar utbetalas till den enskilde medlemmen då denna lämnar Arla. Enligt den nya modellen ska 1/3 av konsolideringen vara individuell.
  • 2/3 av konsolideringen ska enligt den nya modellen vara kollektiv. Det betyder att pengarna stannar kvar i Arla och inte betalas ut till medlemmen. För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

Tel: +46 (0)8 789 51 41

Mobil: +46 (0)708 99 51 41

Mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76