Historiskt klimatavtal i Berlin gör mjölken grönare

Lästid
1 min
Publicerad
24 september 2009
Kontakter:
Presskontakt

Idag skriver mejeribranschen historia när världens sju ledande mejeriföreningar undertecknar Global Dairy Agenda for Action vid World Dairy Summit i Berlin.

Arla Foods och världens övriga mejerier skriver idag under ett avtal som förpliktigar hela världens mejerinäring att minska utsläppen av växthusgaser som ett bidrag till kampen mot den globala uppvärmningen.

Samtidigt tar mejerinäringen nu ett första steg för en utveckling av ett gemensamt system för att mäta mjölk och mejeriprodukters klimatpåverkan (carbon footprint) genom en beräkning för varje enskild produkt. Arbetet kan ge konsumenter en bättre möjlighet att jämföra produkters hållbarhet ur ett klimatperspektiv. Ett första utkast till en gemensam standard förväntas innan året är slut.

Lättare att dela kunskaper och goda idéer

  • Avtalet är resultatet av ett nytt slags samarbete över landsgränser och genom hela förädlingskedjan. Den globala mejerinäringen och dess samarbetspartners samlar nu alla sina krafter, kompetenser och projekt för att uppnå en ännu mer hållbar framtid för mejerikonsumtionen, säger Povl Krogsgaard, vice verkställande direktör på Arla Foods, som senare idag deltar vid undertecknandet av Global Dairy Agenda for Action i Berlin.

Avtalet kommer att göra det lättare för världens mejerier att dela kunskap och goda klimatidéer med varandra inom områden som transport, energiförbrukning på mejerier och gårdar, förpackningar och minskat svinn av livsmedel. Därutöver startas nu en koordinerad insats för att förse bönderna med nyttig kunskap som kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser ute på gårdarna.

  • Det är viktigt att vi går med, för om vi ska minska utsläppen av växthusgaser måste vi använda gemensamma krafter, inte minst inom forskningen där det krävs stora pengar om vi ska komma framåt, säger Jan Dalsgaard Johannesen, miljöchef på Arla, som deltar på konferensen i Berlin. Vi har några förhandlingar som vi ska igenom. Några av dem blir tuffa, men vi vill åt samma håll.

Global Dairy Agenda for Action undertecknas idag av European Dairy Association (EDA), Eastern and Southern African Dairy Association (ESADA), Pan-American Dairy Federation (FEPALE), Global Dairy Platform (GDP), International Dairy Federation (IDF), International Federation of Agriculture Producers (IFAP), och Sustainable Agricultural Initiative Platform (SAI Platform).

Du kan läsa mer om Global Dairy Agenda for Action på:www.dairysustainabilityinitiative.org

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76