Arlas halvårsresultat: Arla tar sig genom krisen

Lästid
1 min
Publicerad
02 september 2009
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods har lyckats hantera den ekonomiska krisen under årets första halvår, men en pressad lönsamhet präglar verksamheten. Mejeribranschen, Arla och medlemmarna har aldrig tidigare upplevt en så tuff period ekonomiskt. Utvecklingen är en direkt effekt av den massiva prispress som bara tilltagit världen över under 2009, i takt med en allt sämre balans mellan tillgång och efterfrågan. Betalningen till bönderna är fortsatt högsta prioritet för Arla.

Halvårsresultatet på 263 miljoner danska kronor (383 miljoner svenska kronor) påverkas positivt av ett sparpaket på 1 miljard danska kronor som går enligt planerna, lägre räntekostnader, samt intäkter från starka och uppskattade varumärken. Arlas omsättning har minskat med drygt 2 miljarder danska kronor, varav 1,7 miljarder beror på lägre intäkter när brittiska pund och svenska kronor förlorat i värde omräknat till koncernvalutan danska kronor.

Negativa faktorer som påverkar halvårsresultatet är också en minskad försäljning när lågkonjunkturen gör att konsumenter över hela världen handlar mindre och billigare, en stark prispress på mejeriprodukter samt en hård konkurrens mellan butikskedjor inom lågprissegmentet.

  • Halvårsresultatet följer vår budget, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods. Vi är på rätt väg och vi måste fortsätta att driva igenom de besparingar som vi beslutade i april. Resultatet visar att både sparpaketet och den sänkta betalningen för medlemmarnas mjölk tyvärr varit nödvändiga och riktiga. Krisen är mer omfattande och långvarig än förväntat, och den har bitit sig fast på alla marknader.

Arlas omfattande sparpaket berör alla delar av verksamheten och säkerställer att företaget är på rätt kurs. Besparingarna kommer att få störst effekt under det andra halvåret, och prognosen om ett årsresultat på 900 miljoner danska kronor ligger fast. Prioriteringar och besparingar utgår från de långsiktiga målen i den strategiplan som Arla lade fast under 2008, bland annat produktutveckling och satsning på utvalda varumärken och marknader.

  • Det finns ljusglimtar, säger Peder Tuborgh. Förstärks dessa kommer det att lätta på trycket, men osäkerheten är stor och just nu kan jag inte ge några garantier för framtiden. Alla medarbetare är väl införstådda med situationens allvar och visar varje dag en stor vilja och ett stort kunnande för att finna nya lösningar.

För vidare information, se: http://www.arlafoods.se/news/arlas-halvarsresultat-arla-tar-sig-genom-krisen/

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76