Arlanoteringen höjs med 14,9 öre

Lästid
1 min
Publicerad
15 september 2009
Kontakter:
Presskontakt

Arla höjer mjölkpriset till medlemmarna i Sverige och Danmark med 14,9 svenska öre från och med den 5 oktober 2009.

Det innebär att Arlanoteringen blir 326,2 svenska öre per kilo för konventionell mjölk och 457,8 öre per kilo ekologisk mjölk. I Danmark blir noteringen 238,3 danska öre för konventionell mjölk respektive 296,2 danska öre för ekologisk mjölk.

Ökningen beror på att priserna på den globala industrimarknaden stiger.

  • De små ljusglimtar som vi såg för en månad sedan har blivit fler, och starkare. Priserna på industrimarknaden stiger, och det betyder att vi kan sälja våra industriprodukter till ett högre pris på världsmarknaden. De prisökningarna gör att vi kan höja mjölkpriset, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Den andra anledningen till att Arla nu kan höja priset är att det interna sparprogrammet börjar få fullt genomslag tack vare extraordinära besparingar.

Arla håller fortfarande fast vid målet på ett årsresultat för 2009 på cirka 900 miljoner danska kronor.

Detaljhandeln präglas fortfarande av en stor prispress. Arlas varumärken behöll sina positioner på några marknader men märker av pressen från lågprisprodukter på andra. I Sverige märker Arla att fler och fler konsumenter väljer Arlas produkter och att Arlas breda sortiment av ekologiska produkter är framgångsrikt. I Danmark har lågprisprodukter haft framgång när det gäller dryckesmjölk på grund av den ekonomiska krisen medan varumärken som exempelvis Kaergården® lyckades behålla sin position.

  • Det visar att Arlas varumärkesstrategi - med starka varumärken som till exempel Arla Ko® och Bregott® i spetsen i Sverige samt Kaergården® i Danmark - lönar sig, säger Peder Tuborgh.

Not: Arlanoteringen stiger med 14,9 öre, men när säsongtillägget upphör under november är den faktiska höjningen 13,6 öre.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76