Arla ska spara en miljard DKK under 2009

Lästid
1 min
Publicerad
16 april 2009
Kontakter:
Presskontakt

Den globala ekonomiska krisen har förvärrat vad som redan tidigare var en pressad världsmarknad för mejeriprodukter. Det har satt Arlas ägare - mjölkbönderna - under en mycket kraftig press. Därför måste Arla genomföra ytterligare kostnadsbesparingar på en miljard danska kronor under 2009, vilket bland annat innebär att fler än 250 medarbetare förlorar sina arbeten.

Den globala nedgången har en stor negativ påverkan på konsumenternas efterfrågan och på priserna. Många konsumenter har börjat välja lågprisprodukter och på vissa marknader väljs mjölken bort helt.

  • Efter tre månader på det nya året är Arlas budget satt under stark press på grund av minskad försäljning, fallande intjäning och ogynnsamma valutakurser för det brittiska pundet, den amerikanska dollarn och den svenska kronan. Dessvärre syns inga tecken på att marknaderna kommer återhämta sig i år. Vi behöver därför nu sätta igång ett sparprogram för verksamheten, vilket innebär att en rad projekt får vänta, att vi skjuter upp investeringar, att vi skär i omkostnaderna för inköp och att vi dessvärre även behöver säga upp medarbetare, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

De sammanlagda besparingarna förväntas bli en miljard danska kronor och innebär samtidigt en reduktion av antalet medarbetare. 250 medarbetare förlorar sina arbeten, och 50 lediga tjänster kommer inte att tillsättas. Eftersom Arlas produktionsanläggningar kör på full kapacitet kommer uppsägningarna att ske bland tjänstemän på Arla Foods kontor i Århus, Stockholm, Leeds och runt om i världen.

  • Vårt mål som kooperativ förening är att upprätthålla ett högt mjölkpris till våra medlemmar, men sedan hösten 2008 har detta visat sig vara svårt. Den första mars sänkte vi mjölkpriset till medlemmarna med över en miljard danska kronor. Det gör att ägarna nu står i en extremt svår situation, och följaktligen riskerar vi att förlora framtida mjölkleverantörer, förklarar Peder Tuborgh.

  • Vi går nu in i en period där vi har högsta larmberedskap. Vårt huvudmål är att bli lönsamma igen, återskapa intjäningen och vara fortsatt konkurrenskraftiga. Vi ska agera mycket beslutsamt för att säkerställa att vi ekonomiskt sett fortsätter på rätt spår, säger Peder Tuborgh.

Peder Tuborgh understryker att besparingarna inte förändrar kursen som lagts fast i Strategi 2013, där både innovation, strukturförändring och förvärv samt effektiviseringar utgör huvudkomponenterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76