Arla Foods tar ställning för certifierad palmolja

Lästid
1 min
Publicerad
04 november 2009
Kontakter:
Presskontakt

Arla har som övergripande ambition att alla steg i produktionen av mejeriprodukter ska vara långsiktigt hållbara ur miljö- och klimatperspektiv. Därför har Arla bestämt att den palmolja som används i våra produkter enbart ska köpas in från företag som är medlemmar i organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

– Det finns en väg framåt för palmoljan och vi vill vara delaktiga i att stödja en lösning. Vi lyssnar noga på och agerar i enlighet med RSPO, och vi stöder kraven på ett omedelbart stopp på den avverkning som sker för att producera mer palmolja, säger Ulla Nilsson, ansvarig för Corporate CSR Focus inom Arla Foods.

Arlas ambition är att utveckla stödet genom att enbart använda certifierad palmolja i våra produkter på kärnmarknaderna i Europa senast vid slutet av år 2012 och på alla våra övriga marknader senast vid slutet av år 2015. Arla kommer att följa upp hur utvecklingen går framåt i den CSR-rapport som görs varje år. Totalt använder Arla cirka 10 000 ton palmolja varje år till olika produkter i över 100 länder.

Läs Arlas principuttalande om certifierad palmolja.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, Chef Press & Stakeholder Relations, tel: 08-789 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76