Årsredovisning 2008 är klar

Lästid
1 min
Publicerad
05 mars 2009
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods representantskap har godkänt den resultatdisponering, som styrelsen har föreslagit, och Årsredovisning 2008 kan nu publiceras.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om de händelser som bidragit till att göra 2008 till ett historiskt och dramatiskt år för koncernen samt ta del av arbetet bakom mjölkens resa från jord till bord.

Koncernchef Peder Tuborgh inleder:
"2008 var ett resultatmässigt rekordår, eftersom Arlaintjäningen per kilo medlemsmjölk var 2,82 danska kronor jämfört med 2,47 under 2007. Nyckeltalen i Arla Foods bokslut visar dock en nedgång på flera områden. Som ett medlemsägt företag har vi beslutat att hålla en löpande hög utbetalning till ägarna. Mot slutet av året möttes vi dock av allt mer pressade priser. Världsmarknaden för mjölk vände från underskott till överskott, konkurrensen hårdnade och våra medlemmar fick uppleva sänkningar av sina rekordhöga mjölkpriser som ett resultat av den allt djupare finanskrisen."

Ordförande Ove Møberg sammanfattar 2008:
"Ännu ett år med kraftiga svängningar på världsmarknaden är till ända. Denna gång började det i dur men avslutades i moll. Vi har lagt grunden till ett mer snabbrörligt företag, med tätare dialog med medlemmarna och med rätt fokus för framtiden och tydliga och viktiga prioriteringar."

Läs eller ladda ned rapporten här.

Resultatdisponering
Arla Foods resultat för 2008 på 556 miljoner danska kronor, fördelas till medlemmarna så här (svenska öre per kilo medlemsmjölk):

Efterlikvid 2,9 öre
Individuell konsolidering på ägarbevis 3,8 öre
Strategifond 2,6 öre
Återkonsolidering 2,6 öre
Ränta på insatsemission 0,1 öre
GMO-fritt foder 0,6 öre
Valutakorrigering* 6,3 öre

* Exklusive förskott som redan betalats ut. Läs mer i pressmeddelandet om årets resultat här.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76