Årets budget avspeglar strategin – och finanskrisen

Lästid
2 min
Publicerad
08 januari 2009
Kontakter:
Presskontakt

Den pressade mjölkmarknaden och den ekonomiska krisen fortsätter att slå igenom på allvar. Arlas budget för 2009 blir stram, och noteringen till medlemmarna sänks från 341,4 till 303,5 svenska ören per kilo mjölk. Men företagets nya strategi ska föra Arla framåt.

Arla Foods styrelse godkände på torsdagen budgeten för 2009. Budgeten avspeglar företagets nya strategi med en skarp prioritering på utvalda marknader och produkter samtidigt som andra områden prioriteras ned.

– 2009 blir ett tufft år. Därför ska vi nu koncentrera oss på två saker: Vi ska fullfölja den strategi som vi har slagit fast och tror på. Samtidigt ska vi se över våra omkostnader och göra de besparingar som vi kan. Det är receptet för att ta sig igenom en svår period. Vi har med andra ord vägt de kortsiktiga utmaningarna mot de långsiktiga strategiska ambitionerna och kommit fram till en förnuftig balans utifrån målet att säkerställa den bästa möjliga lönsamheten för verksamheten, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Precis som alltid annars så är det Arla Foods mål att uppnå ett pris för den mjölk som medlemmarna levererar till företaget som är bland de bästa i Europa. Det krävs en väldigt stram och målinriktad ekonomisk styrning för att nå det målet enligt Arla Foods koncernledning.

– Alla delar av verksamheten ska effektiviseras och produktiviteten ska förbättras så att omkostnaderna stiger så lite som möjligt under en period framöver när vi tyvärr förväntar att omsättningen faller, säger Peder Tuborgh.

Arlanoteringen sänks

Utöver att godkänna en stram budget för 2009 beslutade styrelsen på torsdagen att sänka den så kallade Arlanoteringen från 341,4 till 303,5 öre per kilo mjölk som levereras till företaget.

– Prismässigt är vi nu tillbaka till tiden före de stora prisökningarna sommaren 2007. Det är ett oerhört kraftigt prisfall, med den allvarliga globala krisen ska inte få Arla Foods att tappa fokus eller avstanna i sin utveckling. Vi ska fortsätta utvecklas och öka lönsamheten under dessa vanskliga marknadsförhållanden. Vi har ett starkt företag och en stark strategi, som tryggt kan föra oss framåt, säger Peder Tuborgh.

Enligt Arla Foods styrelseordförande Ove Møberg drabbar den globala krisen medlemmarna hårt:

– Det är ett oerhört kraftigt prisfall, som kommer att leda till en svår ekonomisk situation för många medlemmar. Arlas medlemmar gör en storartad insats, och vi har ett effektivt och välfungerande mejeriföretag, men nu drabbas vi dessvärre av yttre faktorer som är mycket svåra att påverka. Det är djupt beklagligt, men tyvärr är prissänkningen oundviklig, säger Ove Møberg, Arla Foods styrelseordförande.

Förhållanden som påverkar Arlas intjäning:

Den ekonomiska krisen är global, vilket innebär:

· Konsumenterna köper mindre eller väljer lågprisalternativ

· Låga priser på mjölk världen över

· Stora svängningar, historiskt sett, i valutakurserna

· Ökad konkurrens inom detaljhandeln

Huvudpunkter i Strategi 2013:

· Högsta möjliga mjölkpris till medlemmarna

· Bästa mejeriföretag för 250 miljoner konsumenter i Nordeuropa och Storbritannien

· Högförädlat vassleprotein

· Tre globala varumärken: Castello®, Lurpak® och Arla

· Omsättning: 75 miljarder danska kronor 2013

Nyckeltal 2009

· Budgeterad nettoomsättning: 47 miljarder danska kronor, vilket motsvarar 60 miljarder svenska kronor.

· Budgeterat nettoresultat 2009: 899 miljoner danska kronor (1 145 miljoner svenska kronor), vilket motsvarar 15 danska öre per kilo mjölk. (För 2008 var det budgeterade resultatet 900 miljoner danska kronor, en summa som i december 2008 nedjusterades till 600-700 miljoner danska kronor.)

· Arlanoteringen just nu: Med verkan från den 1 januari 2009 sänks Arlanoteringen till 303,5 öre per kilo (232,4 danska øre) för konventionell mjölk och 428,9 öre per kilo (300,3 danska øre) för ekologisk mjölk.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation

tel: +46 (0)8 789 51 41

mobil: +46 (0)70 899 51 41

tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76