2008 – ett bra år som slutade med nedgång

Lästid
3 min
2008 – ett bra år som slutade med nedgång
Publicerad
26 februari 2009
Kontakter:
Presskontakt

Årets resultat är 556 miljoner danska kronor - och därmed 350 miljoner lägre än budgeterat. Det är inte tillfredsställande, säger Arla Foods koncernchef, även om Arlas intjäning till medlemmarna är högre än någonsin.

En koncernchef som just har levererat en rekordhög intjäning till sina ägare, på totalt 2,5 miljarder danska kronor mer än 2007, borde vara mer än nöjd. Arlaintjäningen under 2008 var 3,61 svenska kronor (2,82 danska kronor) per kilo levererad mjölk, jämfört med 3,06 svenska kronor (2,47 danska kronor) under 2007. I Arlaintjäningen ingår den löpande betalningen till mjölkbonden, efterlikvid och all konsolidering.

Arla har aldrig tidigare haft en så hög löpande utbetalning till medlemmarna. Men Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh är inte nöjd.

  • Arlaintjäningen för 2008 är bra, men den kan vi inte använda till särskilt mycket nu när den aktuella betalningen till ägarna är under stark press, vilket våra 8 000 ägare märker i sin egen ekonomi, säger Peder Tuborgh.

En annan anledning till att Peder Tuborgh inte är nöjd är att Arla inte nådde det budgeterade resultatet på 900 miljoner danska kronor, utan istället presenterar ett resultat på 556 miljoner, precis som förutsågs i december 2008. Det innebär samtidigt att Arla Foods årliga efterlikvid till ägarna blir lägre än förväntat - 2,9 svenska öre per kilo mjölk som levereras till företaget.

  • Den finansiella krisen slog tydligt och hårt igenom i årsresultatet, inte minst under det sista kvartalet 2008. De sista månaderna på året utvecklades värre än vi hade befarat när vi justerade ned förväntningarna på årsresultatet, vilket gjordes så sent som i december 2008. Vårt resultat på 556 miljoner danska kronor avspeglar krisen och den pressade mjölkmarknaden, där prissituationen generellt är mycket negativ. Arla Foods startade väldigt bra i början av 2008, men globalt sett har vi det sista halvåret bara rört oss i en riktning: Nedåt mot historiskt låga priser på mjölk. Det drabbar alla mejeriföretag, även Arla och medlemmarna, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods ekonomidirektör Jørn Wendel Andersen säger:

  • 2008 års resultat hamnar på 556 miljoner danska kronor, vilket är lägre än på många år. Hade mjölkpriset till ägarna sänkts ytterligare under hösten, i takt med marknadsutvecklingen, hade resultatet blivit högre, men med tanke på ägarnas ekonomiska situation gällde det att hålla priset uppe så länge som möjligt.

Trots den ekonomiska krisen och de kraftigt fallande valutakurserna ökade omsättningen med 4 procent* från 47,7 till 49 miljarder danska kronor. Arlaintjäningen (det totala värdet) under 2008 ökade rekordartat till 3,61 svenska kronor per kilo mjölk, vilket är en kraftig ökning jämfört med 3,06 svenska kronor 2007.

  • Det innebär att det betalades ut cirka 3,2 miljarder svenska kronor (cirka 2,5 miljarder danska kronor) mer till våra medlemmar i fjol än under 2007, som också det var ett rekordår. Försäljningen av Medipharm och försäljningen av nedlagda anläggningar i Sverige och Danmark påverkade det ekonomiska resultatet positivt, säger Jørn Wendel Andersen, Arla foods ekonomidirektör.

Detta påverkade Arla Foods 2008:

  • Valutakursfall: Brittiska pund, amerikanska dollar och svenska kronor blev mindre värda omräknat till Arlavalutan, som är danska kronor.
  • Global finanskris: Konsumenterna köpte färre och billigare produkter.
  • Överskott på mjölk: Större utbud än efterfrågan, vilket betydde ytterligare prisfall.

Det egna kapitalet är i hög grad påverkat negativt av utvecklingen för brittiska pund och svenska kronor.

Siffrorna är i miljoner danska kronor (danska kronor för Arlaintjäningen).
Det egna kapitalet har i hög grad påverkats negativt av utvecklingen för brittiska pund och svenska kronor.

Bokslutet för 2008 innehåller ett extraordinärt beslut angående kursreglering av det svenska mjölkpriset, vilket har påverkat resultatet med -50 miljoner danska kronor.

* Med oförändrade valutakurser skulle ökningen ha varit 10 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76