Ny undersökning visar: Mer än varannan svensk lider av magproblem

Lästid
2 min
Publicerad
26 september 2008
Kontakter:
Presskontakt

Uppsvälld mage, gaser och diarré. Mer än varannan svensk har problem med magen och var fjärde har stora besvär. Magproblem gör oss irriterade, nedstämda och många tappar också lusten till sex, främst kvinnorna. Varannan kvinna blir lättare irriterad på grund av magproblem och nästan var femte tappar lusten till sex. Det visar en ny undersökning genomförd av Zapera för Cultura, Arla Foods.

Hela 67 procent av svenska kvinnor uppger att de har problem med magen. Bland de svenska männen är det 51 procent som lider av magproblem. De vanligaste problemen är luft i magen, oro i mage, uppsvälld mage och diarré. Det påverkar inte bara hur vi mår fysiskt utan även vårt psykiska välbefinnande. Vi blir irriterade, känner oss oattraktiva, blir nedstämda och många tappar sexlusten. 18 procent av kvinnorna uppger att magproblem orsakar minskad sexlust. Bland unga kvinnor under 30 år, uppger fler än var fjärde att de tappar sexlusten på grund av sina magproblem. Det visar en ny undersökning som genomförts av analysföretaget Zapera för Cultura, Arla.

Fler kvinnor påverkas psykiskt
Fler än varannan kvinna uppger att magproblemen påverkar deras psykiska välbefinnande, medan knappt var tredje man uppger samma sak. 45 procent av kvinnorna känner sig oattraktiva när magen inte fungerar, jämfört med 25 procent av männen. Det är också färre män som uppger att magproblem får dem att tappa sexlusten, cirka en av tio uppger det. Bland unga män under 30 år uppger 8 procent samma sak.

Stress ger problem med magen
Stress är den vanligaste orsaken till att svenskar får problem med magen. Över 40 procent av kvinnorna och drygt 30 procent av männen uppger att stress är den faktor som värst påverkar magen. Även fet mat är en vanlig orsak till magproblem, drygt en fjärdedel av svenskarna säger det. Var femte man uppger alkohol som en faktor som orsakar problem medan bara var tionde kvinna uppger detta.

Att dricka vatten är den vanligaste åtgärden för både män och kvinnor när de har magproblem. En tredjedel av männen jämfört med en femtedel av kvinnorna gör ingenting alls när de får problem med magen. Sex av tio svenskar tycker att det är viktigt att ha en välfungerande mage och därmed förebygga magproblem, men bara fyra av tio har kännedom om vad man kan göra. Flera studier där Arla medverkat visar dock att probiotiska mjölksyrabakterier kan bidra till att få magen i balans.*

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av analysföretaget Zapera för Cultura, Arla Foods. Den är baserad på intervjuer med ett riksrepresentativt urval av 1021 svenskar mellan 18 och 60 år. Det är andra året i rad Arla gör en undersökning om hur svenskarnas magar mår. Se även bifogade tabeller.

* Studier:

  • • Sullivan, Å., Barkholt, L., Nord, C.E. 2003. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis and Lactobacillus F19 prevent antibiotic-associated ecological disturbances of Bacteroides fragilis in the intestine. J Antimicrob Chemother 52:308-11.

  • Sullivan, Å., Palmgren, A.C., Nordh, C.E. 2001. Effect of Lactobacillus paracasei on intestinal colonisation of Lactobacilli, Bifidobacteria and Clostridium difficile in elderly persons. Anerobe 07: 67-70.

  • Sullivan, Å., Bennet, R., Viitanen, M., Palmgren, A.C., Nord, C.E. 2002. Influence of Lactobacillus F19 on intestinal microflora in children and elderly persons and impact on Helicobacter pylori infections. Microbial Ecology in Health and Disease Suppl. (Lactobacillus F19 - Closing the broken circle) 3:17-21.

Presskontakt:
Inger Söderlund, PR-chef Arla Foods, tel: 070-689 58 84, 08-789 58 84, inger.soderlund@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76