Ny forskning: Mjölksyrabakterier kan minska bakterieinfektioner hos små barn

Lästid
3 min
Publicerad
05 maj 2008
Kontakter:
Presskontakt

Små barn från fyra till 13 månader som får den probiotiska mjölksyrabakterien Lactobacillus casei F19 under avvänjningsperioden mellan modersmjölk och fast föda, drabbas i mindre grad av bakterieinfektioner som kräver antibiotikabehandling. Det indikerar en nyligen offentliggjord studie som genomförts vid Umeå universitet. Små barn som befinner sig i perioden mellan att äta modersmjölk och att börja gå över till fast föda är särskilt sårbara för virus- och bakteriesmitta. Men mjölksyrabakterier tycks ha en positiv påverkan. Bland barn som fick den probiotiska mjölksyrabakterien Lactobacillus casei F19 var behovet av antibiotika signifikant lägre än hos barn som fick placebo och detta kan tolkas som att barnen fick färre bakterieinfektioner. Detta visar en ny forskningsstudie som genomförts i samarbete mellan Umeå Universitet och barnmatsproducenten Semper. I studien användes den probiotiska mjölksyrabakterie Lactobacillus casei F19. Denna bakterie finns i Sempers gröt och frukostvälling och i Arlas Cultura Dofilus-sortiment. Studien har pågått i fyra år Undersökningen har pågått under de senaste fyra åren och sammanlagt har 179 små barn deltagit. Hälften av barnen fick gröt med Lactobacillus casei F19 varje dag från att de var fyra månader tills de var 13 månader. Det visade sig att antalet dagar som dessa barn behövde antibiotika var signifikant färre än bland barnen som inte fick F19. Sålunda indikerar resultaten att F19 minskade omfattningen av bakterieinfektioner hos små barn. Christina West, barnläkare och doktorand vid Umeå Universitet ledde studien tillsammans med professor Olle Hernell. - Under avvänjningsperioden är små barn särskilt utsatta för infektioner eftersom immunförsvaret ännu inte är fullt utvecklat. Det var ingen skillnad i det sammanlagda antalet infektioner mellan de barn som fått F19 eller inte under studieperioden. Däremot såg vi att antalet dagar med antibiotikabehandling var färre i den grupp som fått LF19 vilket skulle kunna tala för en något minskad risk för bakteriella infektioner, säger Christina West. Den 5 juni kommer Christian West att disputera på bland annat denna barnstudie. Stabil mjölksyrabakterie viktig vid val av probiotika - Genom att låta probiotika ingå som en naturlig del av kosten ville vi också se om barnets immunförsvar kan påverkas på ett gynnsamt sätt. F19 är en stabil laktobacill som klarar sig bra i livsmedel vilket är en viktig kvalitetsegenskap vid val av probiotika till små barn, säger Catharina Tennefors, Semper, forsknings- och utvecklingsdirektör på Semper. Arla har under flera år dokumenterat Lactobacillus casei F19s positiva effekt på tarmfloran i mag-tarmsystemet och fortsätter forskning och kartläggning av F19s hälsobefrämjande egenskaper. Detta sker i ett internationellt samarbete med forskare med specialistkunskaper, som är centrala för studier av probiotiska bakteriers hälsoeffekter. - Att Lactobacillus casei F19 kan medverka till att reducera behovet av antibiotika till små barn, är mycket glädjande och den naturliga förklaringen till detta är sannolikt att barnen får färre bakterieinfektioner säger Ulla Svensson, ansvarig för avdelning BioScience och ansvarig för Arlas probiotikaforskning på Arla Foods. Om Lactobacillus casei F19: Arla Foods har sedan 1999 patent på den probiotiska mjölksyrabakterien Lactobacillus casei F19 som finns i samtliga Cultura Dofilus-produkter på marknaden. Bakterien är utvald tack vare sina många goda egenskaper som studerats i ett stort antal vetenskapliga studier. Studierna visar bland annat att bakterien är tuff nog att överleva hela vägen genom tunntarmen och tjocktarmen. Väl där bidrar den till att även andra välgörande bakterier blir fler och stabiliserar mage och tarm och bidrar på så sätt till att stärka vår motståndskraft. Dessutom visar forskning indikationer på att Lactobacillus casei F19 kan medverka till att balansera kroppens immunförsvar. Lactobacillus casei F19 finns naturligt i människans tarmflora. Eftersom 70 procent av immunförsvaret sitter tarmsystemet påverkar en välbalanserad tarmflora vårt immunförsvar på ett positivt sätt. I tarmsystemet finns cirka 100 000 milliarder bakterier som bland annat arbetar för att skydda oss mot oönskade bakterier och virus. För ytterligare information: Inger Söderlund, presschef Arla Foods Tel: 08-789 58 84, 070-689 58 84, inger.soderlund@arlafoods.com Ulla Svensson, ansv. avdelning BioScience och ansv. för Arlas probiotikaforskning Tel: 0706-033 227, ulla.svensson@arlafoods.com Christina West, barnläkare och doktorand vid Umeå Universitet Tel: 090-786 50 00, christina.west@pediatri.umu.se Catharina Tennefors, forsknings- och utvecklingsdirektör Semper AB Tel: 08-505 931 00 Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76