Kursen mot 2013 är utstakad

Lästid
3 min
Kursen mot 2013 är utstakad
Publicerad
30 oktober 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods är klar med en ny koncernstrategi som slår fast en tydlig kurs

och målsättning för de kommande fem åren. Företagets närvaro runt om i världen ska prioriteras, och konsumenterna i Skandinavien kan se fram mot flera nya produkter på hyllorna. Och ett särskilt proteinpulver ska setill att det blir mer pengar i kassan.

Arla Foods nya koncernstrategi leder till en rad förändringar både utomlands och här hemma. Konsumenterna kommer först och främst att märka Arlas nya inriktning i form av en fördubbling av företagets produktutveckling med särskilt fokus på sundhet och smak. Samtidigt får Arla en helt ny logotyp och därmed sätts naturen och det naturliga i både produkter och affärsverksamhet tydligare i fokus.

Men Arla Foods målsättning om att kunna fortsätta ge det bästa mjölkpriset till medlemmarna under 2013 kräver förändringar överallt i koncernen. Därför har Arla i dag presenterat den nya koncernstrategi som bl a innehåller följande huvuddrag:

Strategi 2013

  • I dag är Arla Foods kärnmarknader Sverige, Danmark, Storbritannien och Finland. Framöver kommer även Tyskland och Polen att betraktas som kärnmarknader. Det innebär att Arla nu på allvar uppgraderar sina aktiviteter i dessa två länder.

  • Investeringarna i produktutveckling ska fördubblas för att öka Arla Foods möjligheter till naturlig tillväxt genom bättre kvalitet och mervärden i produkterna - och inte bara genom förvärv av andra mejeriföretag, vilket hittills drivit Arla Foods tillväxt.

  • Arla ska bygga upp och investera målinriktat i tre starka globala varumärken: Castello, Lurpak och den nya logotypen för Arla.

  • Försäljningen av vassleprotein ska fördubblas globalt och kommer därmed att bli en viktig strategisk del i arbetet för att uppnå det bästa mjölkpriset till medlemmarna.

  • Arla Foods närvaro på mer än 80 marknader över hela världen ska prioriteras bättre. Arla identifierar nu de amerikanska, ryska och kinesiska marknaderna som spirande marknader och till dessa ska företaget fokusera sina internationella investeringar framöver. Dessutom kommer en rad andra marknader att definieras som taktiska marknader där den existerande verksamheten kommer att fortsätta. Andra marknader kommer att ges en lägre prioritet.

  • Strategin innebär att vi fortsätter att utveckla våra starka positioner i Skandinavien och i Storbritannien. Vi är världsmästare på att framställa vassleproteiner, och det tjänar vi bra på. Vi har några starka varumärken som kan ge framgång över gränserna. Flertalet av våra produkter är några av de mest naturliga och sunda livsmedlen som konsumenterna kan köpa, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

  • Med strategin fokuserar vi på våra styrkor och på de marknader som vi är eller kan bli betydelsefulla på. Vi får inse att vi inte kan vara på alla marknader. Vi måste vara mycket starka på några internationella marknader, men inte överallt och inte inom alla kategorier, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods styrelseordförande Ove Møberg kommenterar den nya strategin:

  • Det viktiga är att vi kan utveckla företaget och ge en bra betalning för mjölken till våra medlemmar. För att klara det är jag övertygad om att vi måste utvecklas genom den nya strategin. Den ger oss en inriktning som vi tror på. Det är nödvändigt för Arla att växa i takt med kunderna och konkurrenterna. Det kan liknas det vid ett jordbruk: Gör vi ingenting, så är det i stort sett som att gå bakåt, säger Ove Møberg.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76