Krisen i den kinesiska mejeribranschen berör även Arla

Lästid
2 min
Publicerad
17 september 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Fods kinesiska joint venture partner, Mengniu Dairy, är ett av de mejerier i Kina som har produkter som vid provtagning visat spår av melamin. De aktuella produkterna dras nu tillbaka från marknaden och produktionen på Mengniu Arlas mjölkpulveranläggning avbryts tillsvidare. Mengniu har omedelbart inlett en omfattande undersökning av företagets hela sortiment, vilket även innefattar Mengniu Arlas produkter. Tills vidare har myndigheterna i Kina kommit till slutsatsen att det skadliga ämnet tillsatts i mjölken vid de många uppsamlingsstationer som verkar självständigt till mejerierna.

Kinesiska myndigheter har genomfört provtagningar hos alla kinesiska mejeriföretag efter den senaste veckans offentliggörande av att melamin har hittats i produkter från det kinesiska företaget SanLu. Det har resulterat i att 22 företag, däribland Mengniu Dairy, som är Arla Foods partner i ett joint venture om produktion av mjölkpulver under namnet Mengniu Arla, har fått en eller flera produkter som visat spår av melamin. I samverkan med andra ämnen kan melamin skapa reaktioner i kroppen som kan skada njurarna.

Tre av Mengnius 28 produkter som det tagits prover på har visat spår av melamin. All tre produkter som visade spår av melamin producerades under januari 2008. Mengniu har inte mottagit några reklamationer från konsumenter som har blivit sjuka på grund av konsumtion av företagets produkter.

Mengniu drar tillbaka all tre produkter från marknaden och har i samråd med Arla Foods valt att stoppa produktionen av mjölkpulver på Mengniu Arlas fabrik i Hohhot i Inre Mongoliet, fram tills företaget har full kontroll över problemets omfång.

  • Den här situationen är djupt beklaglig och sorglig för alla de familjer som behöver mjölk av högsta kvalitet till sina små barn. Det är viktigt att grundligt och konsekvent gå till botten med problemet så att konsumenternas säkerhet kan garanteras och tilliten till den kinesiska mejeribranschen säkras. Vi gör allt vi kan tillsammans med vår partner Mengniu och myndigheterna för att säkra kvaliteten, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

För att skydda de små mjölkproducenternas levebröd kommer Mengniu Dairy att fortsätta ta emot och betala för den mjölk som levereras till företaget, så länge den inte innehåller melamin.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76