Halvårsresultat 2008

Lästid
1 min
Publicerad
13 augusti 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods resultat för det första halvåret 2008 blev 605 miljoner kronor (481 miljoner danska kronor), vilket är 125 miljoner kronor (99 miljoner danska kronor) bättre än samma period föregående år.

  • Det är ett bra resultat som infriar de förväntningar som lades fast i budgeten, menar koncernchefen Peder Tuborgh.

  • Intjäningsmässigt blev 2008 ett bättre år än 2007, eftersom prishöjningarna kom under fjolårets sista månader. I genomsnitt kommer våra medlemmar att få betydligt mer betalt för deras mjölk i år än föregående år, säger Peder Tuborgh.

Han understryker att Arla Foods, och därmed medlemmarna, har dragit full nytta av de förändringar på världsmarknaden som startade för ett år sedan. Priset som medlemmarna har fått utbetalt under det första halvåret har varit 78 svenska öre (63 danska öre) högre per kilo mjölk än motsvarande period 2007.

  • Vi måste vara inställda på snabbare och kraftigare prissvängningar framöver, och det beror bland annat på EUs nollställda restitutioner. Vi följer förändringarna på marknaden och har fokus på att bygga vidare på våra högförädlade varumärken, säger Peder Tuborgh.

Den förbättrade intjäningen har uppnåtts trots ett antal faktorer som påverkade intjäningen negativt. Till skillnad från första halvåret 2007 så har detta halvårsresultat tillkommit under en period när EU:s restitutioner (exportstöd) har varit nollställda, vilket innebär en utebliven intjäning på ett tresiffrigt miljonbelopp. Dessutom har inflationen samt de historiskt låga valutakurserna, framförallt för US dollar och brittiska pund, haft en negativ påverkan på företagets intjäning.

Jämfört med första halvåret föregående år har intjäningen minskat betydande i Saudiarabien, Arla Foods viktigaste marknad i Mellanöstern, där många konsumenter fortsätter att avstå från att köpa danska produkter. Det påverkar intjäningen i regionen, även om försäljningen går bättre än förväntat i många av de andra mindre länderna i Mellanöstern.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76