Framgång i Östeuropa

Lästid
1 min
Publicerad
21 januari 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods ostförsäljning på de viktiga marknaderna i Bulgarien och Rumänien, som nu varit medlemmar i EU i ett år, går starkt framåt. På den östeuropeiska marknaden steg försäljningen av ost med 80 procent under 2007 till 6 200 ton.

  • Under det senaste året har vår försäljning i Bulgarien fyrdubblats, även försäljningen i Rumänien går framåt. Det är försäljningen av vit ost som står för tillväxten, säger Bøje Johansen, exportchef på Arla Foods. Det är inte bara EU-medlemskapet som är förklaring till framgångarna. Vi har haft stora framgångar även tidigare, bland annat på marknaden i Ukraina. Den samlade försäljningen i Östeuropa steg med 80 procent , från 3 400 ton till 6 200 ton. Utvecklingen gäller för de 12 östeuropeiska marknader som inte bearbetas av Arla Foods dotterbolag i Ryssland och Polen. När EU öppnade sina dörrar för Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007 så öppnades även dörren för nya möjligheter för Arla Foods. Exporten startade i rätt tid och nu är utmaningen att stärka positionen. - Allting blev enklare. De kvoter och certifikat som tidigare gjorde exporten besvärlig finns inte längre. Flera hinder är borttagna och det har påverkat vår försäljning positivt, säger Bøje Johansen. De senaste månaderna har Arla Foods höjt priserna på marknaderna. Uppgiften för 2008 blir att säkerställa att den positiva utvecklingen fortsätter oavsett den högre prisnivån. En viktig utamaning blir att öka marknadsföringen av varumärken som Apetina®, Castello® och Buko®. Fakta om Arla Foods och Östeuropa

  • Vit ost är den viktigaste produktkategorin för Arla Foods i Östereuropa. Den vita osten produceras på Bislev Mejeri och Bov Mejeri.

  • De fyra största marknaderna (i storleksordning) är: Rumänien, Bulgarien, Ukraina och Tjeckien. Bulgarien har den högsta konsumtionen av ost per invånare.
    För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76