Bislev Mejeri minskar produktionen

Lästid
1 min
Publicerad
27 februari 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods medarbetare på Bislev Mejeri blev på onsdagen informerade om att mejeriet behöver minska produktionen av bland annat ”vit ost” (tidigare kallad feta) på grund av minskande orderingång. Den minskade produktionen motsvarar cirka 150 ton i veckan, vilket betyder att mejeriet kommer ned på en veckoproduktion om 400-500 ton. De åtta till tio medarbetare som berörs kommer i största möjliga utsträckning att erbjudas arbete på annat mejeri inom Arla Foods på Nordjylland. Bakgrunden är bland annat en återhållsamhet i att beställa produkter bland kunder i Mellanöstern där det fortsatt råder en osäkerhet om att köpa danska produkter. – Det är alltjämt en brokig bild som vi ser just nu, säger Finn S Hansen, försäljningsdirektör på Arla Foods. Några kunder beställer produkter på nytt men andra är återhållsamma med att förnya beställningar eftersom de är osäkra på hur situationen kommer att utvecklas. Vi upplever inte någon regelrätt bojkott, utan en mer generell tvekan. Sammantaget är vi tvungna att justera ner produktionen så att den motsvarar den reella försäljningen som för närvarande är under den nivå vi hade i början av januari. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76