Arlanoteringen sänks 28,4 öre men förskott kompenserar i Sverige

Lästid
2 min
Publicerad
09 september 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arlanoteringen, den betalning som svenska och danska medlemmar kan få för den mjölk som de levererar till Arla Foods, sänks från och med den 22 september med 28,4 öre. De svenska medlemmarna får samtidigt ett förskott på valutakorrigeringen på 13,4 öre. Efter sänkningen blir den nya Arlanoteringen för Sverige 378 öre.

Lågkonjunkturen slår redan mot Arla Foods. Därför beslutade styrelsen på sitt senaste möte att sänka Arlanoteringen. Bakgrunden är främst fallande priser på bulkmarknaden för mjölkpulver och smör, men även att konsumenterna väljer lågprisalternativ i allt större utsträckning än tidigare, nu när världsekonomin är på nedgång.

– Vi är tvingade att göra så här eftersom betalningen till medlemmarna avspeglar den aktuella situationen på marknaden. Det påverkar oss att konsumenternas ekonomi är pressad och att de därför köper lågprisprodukter i större utsträckning. Det innebär att vi inte har de intäkter som vi budgeterade för i början av året. Samtidigt påverkar den stigande inflationen, däribland stigande energipriser, vår intjäning, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Arla Foods styrelseordförande Ove Møberg kommenterar beslutet:
– Det smärtar att fatta ett sådant här beslut. I både Danmark och Sverige blir det tufft för medlemmarna, men som situationen är idag finns det inga andra möjligheter. Även om vi nu beslutar om sänkningar i betalningen så ska vi inte glömma att hela 2008 blir betydligt bättre än 2007. Vi får lära oss att leva med att betalningen går upp och ner oftare än förr, säger Ove Møberg.

Styrelsen har också beslutat att delvis betala ut valutakorrigeringen till de svenska medlemmarna i förskott, för att mildra effekterna av sänkningen. Valutakorrigeringen blir förhållandevis stor för 2008. Löpande från och med den 22 september ger det 13,4 öre per kilo mjölk, vilket innebär att Arlanoteringen sänks med 15 öre.
Det här betyder att det året ut tillkommer en post, förskott på valutakorrigering, i den svenska Arlanoteringen. Därför blir noteringarna olika i Danmark och Sverige.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76