Arlanoteringen ändras, eko-tillägget höjs

Lästid
2 min
Publicerad
11 juni 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arlanoteringen för juni sänks med 25 öre, men från och med juli stiger den igen. Det beslutade Arla Foods styrelse på tisdagen. Samtidigt beslutade styrelsen att stimulera produktionen av ekologisk mjölk genom att höja eko-tillägget till svenska medlemmar med 35 öre per kilo mjölk från och med den 1 juli.

Sänkt Arlanotering i juni, men stiger igen i juli
Arla Foods sänker Arlanoteringen med 25 öre per kilo med verkan från den 2 juni. Arlanoteringen är det maximala pris som företagets medlemmar kan få för den mjölk som de levererar till företaget. I och med den nya justeringen är Arlanoteringen för juni 329,4 öre per kilo mjölk.

På tisdagen beslutade Arla Foods styrelse också att råvaruvärdet förblir detsamma under juli. Eftersom juli är en månad utan så kallat säsongsavdrag innebär det att Arlanoteringen stiger reellt igen om tre veckor till 361,3 öre per kilo mjölk.

  • Arla Foods påverkas negativt av de historiskt låga kurserna på US-dollar och brittiska pund. Dessutom inverkar det faktum att konsumenterna i Mellanöstern sedan februari har tvekat om att köpa danska produkter, förklarar Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

  • Detta gör att vi behöver justera Arlanoteringen. Jag inser att alla mjölkproducenter i Sverige och Danmark upplevde kraftigt ökade kostnader på bland annat foder, bränsle och räntor under den period när vi höjde priserna förra hösten. Men Arlanoteringen avspeglar den verklighet som Arla möter på marknaden, säger Peder Tuborgh.

Målet är fortfarande ett årsresultat för hela koncernen omkring 1,1 miljarder kronor, inklusive efterlikvid och konsolidering.

  • Den aktuella prognosen för Arla Foods samlade intjäning för 2008 är omkring 358 öre per kilo mjölk, vilket är väsentligt bättre än 2007 års resultat som var 307 öre per kilo, säger Peder Tuborgh.

Eko-tillägget höjs
Arlas styrelse beslutade dessutom att höja tillägget för ekologisk mjölk med verkan från den 1 juli 2008. Arla Foods vill främja den ekologiska produktionen för att kunna möta efterfrågan och stimulera produktionen av specialmjölk, vilket är en förädling som gynnar samtliga medlemmar i företaget. I Sverige, där Arla Foods behöver mycket mer ekologisk mjölk till verksamheten, höjs tillägget med 35 öre per kilo mjölk och i Danmark höjs eko-tillägget med 10 danska ören per kilo mjölk.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76