Arla sätter nytt klimatmål

Lästid
1 min
Publicerad
12 mars 2008
Kontakter:
Presskontakt

OBS: Detta meddelande ersätter planerat pressmöte idag onsdag kl 14.00 hos Arla Foods. Arla ska minska koncernens utsläpp av växthusgaser inom transport, produktion och förpackningar med 25 procent före år 2020. Målet är högt ställt men Arla vill ta sitt ansvar för att begränsa klimatförändringarna, säger koncernchefen Peder Tuborgh. Nu ska medarbetare i alla delar av Arlas verksamheter fortsätta arbetet med att finna hållbara lösningar på hur målet på 25 procent mindre växthusgaser (CO2e = koldioxidekvivalenter) ska uppnås för år 2020. – Vi har ännu inte alla svar men vi skickar en viktig signal till medarbetare och samarbetspartners om att vi, som representerar en stor verksamhet, tar ansvar för våra egna utsläpp, säger koncernchefen Peder Tuborgh. Vi vill erbjuda kunder och konsumenter mer klimatvänliga produkter och samtidigt bidra till att uppfylla både de nationella och internationella klimatmålen. Arla Foods samlade CO2e-utsläpp i världen uppskattas till 1,5 miljoner ton per år fördelat på produktion, transport och förpackningar. – Vi har redan uppnått betydande reduktioner av utsläppen från vår verksamhet och under de senaste åren har vi ökat våra investeringar inom området vilket gett goda resultat. Nu är det dags att sätta nya mål, säger Peder Tuborgh. Som kooperativ har vi en möjlighet att se hela värdekedjan från jord till bord. Därför vill Arla Foods också aktivt stötta och samarbeta med lantbrukets branschorganisationer på verksamhetens tre huvudmarknader i Sverige, Danmark och Storbritannien. – Ett tydligt exempel är att Arla Foods tillsammans med en rad forskningsinstitutioner initierar ett projekt för att skaffa mer kunskap om hur vi kan minska utsläppen inom jordbruket, säger Peder Tuborgh. Det nya klimatmålet är en del av Arlas miljöstrategi som är förankrad i det etiska programmet ”Vårt ansvar” http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage.aspx?id=7434 – koncernens riktlinjer för ansvar för samhälle, miljö och människor. Läs mer om klimatmål: http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage.aspx?id=7434 För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76