Arla redovisar ”trafikregler” och hur de efterlevs

Lästid
1 min
Publicerad
04 juni 2008
Kontakter:
Presskontakt

En ny utgåva av Arlas CSR-rapport visar att företaget är bra på att ta sitt sociala, etiska och ekonomiska ansvar.

Efter ett intensivt arbete under vintern och våren är Arla Foods nu klara med rapporteringen av hur företaget efterlever sitt sociala, etiska och ekonomiska ansvar, kallat CSR. I en ny utgåva av Vårt Ansvar - Code of Conduct presenteras Arlas uppförandekod. I rapporten Vårt Ansvar - Rapport 2007 redogörs mer detaljerat för hur Arla lyckats efterleva reglerna under 2007. Det handlar om allt från hur vi behandlar medarbetarna i Vietnam och miljön i Kina till fotbollsskolor för barn i Danmark, kvalitetssäkring i England eller en antimobbningspolicy i Sverige.

  • Regelverket är koncernens motsvarighet till trafikreglerna. Företagets strategi berättar vart vi är på väg, medan Vårt Ansvar - Code of Conduct berättar att vi ska stanna vid rött ljus och visa hänsyn för andra i trafiken, säger Ulla Nilsson, koncernens kvalitets- och miljödirektör, som varit en av de drivande krafterna bakom uppdateringen av Vårt Ansvar.

Trafiken symboliserar de marknader som Arla finns på. På alla marknader har Arla medarbetare, konsumenter, miljö, lokalsamhälle och i Sverige och Danmark även ägare som vi ska behandla på ett ansvarsfullt sätt så att vi behåller vårt goda rykte och vår lönsamhet, även på lång sikt.

  • Arlas förmåga att ta ansvar har granskats i sömmarna och det är få anmärkningar. Det är naturligtvis glädjande men samtidigt förväntat. Med alla de initiativ vi har sjösatt de senaste åren inom områden som kvalitet, miljö, inköp och HR har vi sett till att vi genom förankring och uppföljning lever upp till våra egna ord, säger Ulla Nilsson.

Vårt Ansvar - Code of Conduct och Vårt Ansvar - Rapport 2007 finns att ladda hem på www.arlafoods.se
För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76