Arla justerar ned resultatet för 2008

Lästid
1 min
Publicerad
10 december 2008
Kontakter:
Presskontakt

Utvecklingen under andra halvåret 2008, och särskilt mot slutet av året, har lett till en kraftigt minskad intjäning för Arla Foods. Det betyder att förväntningarna på verksamhetens resultat för 2008 justeras ned, från 900 miljoner danska kronor till 600-700 miljoner danska kronor.

Under hösten stod det klart att finanskrisen utvecklade sig snabbare än många hade räknat med och nu slår den fullt igenom i konsumenternas inköpsbeteenden och därmed i Arlas resultat. Nu väljer konsumenterna billigare mejeriprodukter, och på vissa marknader avstår de helt, vilket särskilt drabbar Arlas försäljning av bulkprodukter.

Intjäningen påverkas också av valutaförändringar kopplade till Arlas två huvudsakliga valutor - det brittiska pundet och den svenska kronan. Dollarn har utvecklats positivt, men har inte samma påverkan på resultatet som pundet och den svenska kronan.

Världsmarknaden har svängt från en global brist på mjölkråvara under 2007 till dagens mjölköverskott, vilket fått priserna att falla kraftigt. Inom EU säljs till exempel skum-mjölkspulver till rekordlåga priser.

Till bilden hör också reservationer på cirka 65 miljoner danska kronor för tappad försäljning på den kinesiska marknaden som en följd av melaminkrisen.

Mjölkpriset till Arla Foods danska och svenska ägare kommer att ligga kvar på samma nivå året ut. Det lägre resultatet gör dock att det förväntade beloppet till årsdisponering minskar från 15,6 danska öre till 10-12 danska öre per kilo mjölk.

  • Vi trodde så sent som i början av andra halvåret att vi skulle nå budget, men de senaste månaderna har världsmarknadspriserna på mjölkråvara fallit i en takt som ingen kunde förutse för några månader sedan. Fallet har förstärkts av den pågående finanskrisen, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Styrelsen kommer att göra en bedömning av situationen när resultatet för 2008 är klart, och föreslå representantskapet, som tar det slutgiltiga beslutet, hur det ska disponeras.

För att minska effekterna av den vikande intjäningen har ledningen fortsatt fokus på kostnadsbesparingar när 2009 års budget tas fram.

  • Den ekonomiska krisen utvecklar sig oerhört snabbt. När vi nu tar fram 2009 års bud-get, upplever jag att vi fångar en ögonblicksbild som kan komma att ersättas av en ny verklighet nästa ögonblick, säger Jørn Wendel Andersen, finansdirektör för Arla Foods.

På styrelsemötet i januari ska styrelsen ta ställning till budgeten för 2009 och till en sänkning av Arlanoteringen från och med januari. Arlanoteringen är den betalning som medlemmarna får för den mjölk de levererar till företaget.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76