Arla Foods medlemmar tjänade 1,5 miljarder mer än väntat 2007

Lästid
2 min
Publicerad
21 februari 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods kan presentera ett starkt resultat för 2007. Överskottet är 938 miljoner danska kronor (1 164 miljoner svenska kronor) – trots att företaget under det andra halvåret har utbetalat 1,2 miljarder danska kronor (cirka 1,5 miljarder svenska kronor) mer än förväntat till medlemmarna.

År 2007 bjöd på historiska förändringar av tillgången till och efterfrågan på mjölk i världen. Arla Foods var därför tvunget att genomföra prishöjningar på alla marknader, vilket har bidragit positivt till årets resultat. På samma positiva sätt har integrationen av danska Tholstrup Cheese, finska Arla Foods Ingman OY och i synnerhet Arla Foods UK samt generella effektiviseringar i hela koncernen bidragit till resultatet. Totalt omsatte Arla Foods 47,7 miljarder danska kronor (cirka 59,3 miljarder svenska kronor), vilket är en ökning med 2,2 miljarder danska kronor jämfört med året innan.

– Vi kan vara stolta över det här årsresultatet. Aldrig tidigare har vi upplevt ett så turbulent år med så ovanliga svängningar i mjölkpriserna på världsmarknaden. Vi har lyckats hålla den goda nivån från tidigare år samtidigt som vi har presterat en historiskt hög utbetalning till våra ägare. Vi har lyckats med att nå våra två huvudmål: att säkra ett högt mjölkpris till ägarna och att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Arla Foods ordförande Ove Möberg:
– Efter ett år med ett a contopris som ökat i snabb takt är vi verkligen nöjda med slutresultatet.
Det förslag till disponering av resultatet som styrelsen nu lägger fram anser vi har en lämplig fördelning mellan efterlikvid och konsolidering. Efterlikviden för 2007 är högre än förra året, och konsolideringen ligger på ägarbevisen är densamma som 2006. Nu ser vi i styrelsen fram emot en bra diskussion om vår framtida strategi, där vi fokuserar på att företaget ska fortsätta att växa och bli ännu starkare, säger Ove Møberg.

Årsresultatet på 938 miljoner danska kronor innebär att Arla Foods i genomsnitt har genererat 247 danska öre (307 svenska öre) per kilo mjölk som medlemmarna levererat till företaget. För 2006 var beloppet 227 danska öre (281 svenska öre) per kilo levererad mjölk.

Det är Arla Foods representantskap som beslutar hur resultatet ska fördelas. Koncernens styrelse har i dag föreslagit för representantskapet att årets resultat fördelas så att 503 miljoner danska kronor (624 miljoner svenska kronor) går till efterlikvid (motsvarande 8,4 danska öre respektive 10,4 svenska öre per kilo levererad mjölk), och 174 miljoner danska kronor (140 miljoner svenska kronor) går till konsolidering på de leveransbaserade ägarbevisen för företagets cirka 8 500 medlemmar. Dessutom förslår styrelsen att 121 miljoner danska kronor (150 miljoner svenska kronor) ska gå till återkonsolidering och 140 miljoner danska kronor (174 miljoner svenska kronor) till företagets strategifond.

Representantskapet möts den 28–29 februari 2008 i Halmstad och då ska det slutliga årsresultatet fastställas och godkännas.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76