Arla Foods köper resterande aktier i finska Arla Ingman

Lästid
2 min
Publicerad
22 augusti 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods köper resterande 70 procent av aktierna i finländska Arla Ingman Oy AB som nu blir ett helägt dotterbolag. Arla Foods fortsätter sina satsningar i Finland, bland annat genom att utveckla den lokala verksamheten i kombination med högre förädlade specialprodukter.

För ett och ett halvt år sedan köpte Arla Foods 30 procent av aktierna i Finlands näst största mejeriföretag, det privatägda Ingman Foods, med option att köpa resterande del inom tre år.
Nu köper Arla Foods resten av aktierna och Arla Ingman blir ett helägt dotterbolag från och med den 28 augusti.

  • Vi har använt tiden till att lära känna den finska marknaden bättre och öka kontakterna med de finska mjölkbönderna. Och nu tar vi det avslutande steget i den här affären, säger Hans-Åke Hammarström, Arla Foods Nordenchef.

Köpet är planerat sedan länge och genom att dela upp förvärvet i två steg har Arla kunnat etablera sig gradvis på den finländska marknaden så att mjölkbönder, kunder och konsumenter förstår att Arla är en aktör också med lokal förankring. Nu fortsätter diskussionerna med Arlas samarbetsmejerier och lokala bönder om ett ännu närmare samarbete i framtiden. Hur det samarbetet kommer att se ut är dock inte klart.

  • Det kan handla om de samarbetsformer vi har i dag, eller någon form av delägarskap, liknande den modell vi har i Storbritannien. Men det är ett beslut som de finländska bönderna måste fatta. Arla Foods vill behålla den mjölk vi har i dag men också skaffa ny för att på så sätt utöka basen för vår verksamhet i Finland, tillägger Hans-Åke Hammarström.

Arla Ingmans VD Robert Ingman tror mycket på kombinationen lokal förankring och importprodukter av hög kvalitet från Sverige och Danmark.

  • Allt har gått enligt planerna och nu kan vi satsa fullt ut på att bli nummer två i Finland med vårt breda sortiment. Det känns också bra att vi är en del i Arla Foods nordiska organisation. Arla är ett stort och tryggt företag som ger våra medarbetare många utvecklingsmöjligheter, säger Robert Ingman.

Förvärvet av resterande aktier förväntas inte medföra några struktur- eller personalförändringar i Finland.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76