Ambitiös budget för 2008

Lästid
2 min
Publicerad
14 januari 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse har lagt fast budgeten för 2008 och förväntar att det nuvarande a contopriset – det löpande avräkningspriset som den enskilde medlemmen får per kilo mjölk som levereras till företaget – ligger fast under årets första kvartal. Företagsledningens mål är dessutom att verksamheten ska generera ett större överskott för 2008 än 2007.

– Budgeten är ambitiös, särskilt om vi tar hänsyn till att bulkpriserna just nu faller och att dollarn och pundet står lågt i kurs, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods. Det här är första gången som Arla Foods lägger en budget utan exportstöd.

Trots förutsättningarna räknar Arla Foods med att kunna bibehålla intjäningen på en hög nivå genom att öka omsättningen med cirka 6 miljarder kronor och stå fast vid strategin att satsa på förädlade produkter:
– Vi är nöjda över att våra förädlade produkter fortsätter att ge ett högt pris och det är vår strategi att satsa på dessa produkter, vilket nu avspeglar sig i budgeten för 2008, säger Peder Tuborgh. Mot slutet av 2007 har marknaden utvecklat sig som vi förutspått. Priserna faller något men ligger fortsatt på en högre nivå än före sommaren och höstens prisökningar. 2008 kommer att bjuda på snabbare förändringar – både upp och ner – av råvaruvärdet och därmed priserna för mjölkråvara.

Tidigare år har Arla Foods via budgeten sänt en signal till medlemmarna om den förväntade ersättningsnivån för hela det kommande året, men efter det senaste halvårets utveckling av världsmarknadspriserna på mjölk så är det inte längre möjligt. Därför kommer Arla Foods framöver att varje månad skicka ut information om den aktuella månadens pris för mjölkråvaran genom den nya Arlanoteringen. Nyhetsbrevet till medlemmarna kommer att presentera Arlanoteringen under januari.

Styrelsen har också godkänt en investeringsbudget på drygt 1,8 miljarder kronor vilket är något mer än föregående år. Budgeten innebär en fortsatt utveckling av företaget och inrymmer bland annat kapacitetsutbyggnad, underhåll och rationaliseringar samt nya produktområden.

– Det är ledningens fasta övertygelse att budgeten är riktigt balanserad mellan dels kortsiktigt fokus på intjäning och dels besparingar och effektiviseringar samtidigt som vi håller fast vid vår huvudstrategi, säger Peder Tuborgh.

Faktorer som påverkar budgeten:

Prisutveckling på världsmarknaderna
Valutakurser för dollarn (USD) och pundet (GBP)
Stigande inflation
Energikostnadernas utveckling

Nyckeltal:

Budgeterad nettoomsättning ca 64 miljarder kronor för 2008 mot förväntat ca 58 miljarder kronor för 2007.
Budgeterat nettoresultat ca 1 119 miljoner kronor för 2008 motsvarande ca 18,5 öre per kilo medlemsmjölk. Årets resultat disponeras av representantskapet i mars 2009.

Arla Foods redovisar i danska kronor och alla belopp är omräknade med en kurs på 0,81 dansk krona för 1 svensk krona.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76