Utredning av den brittiska mejeriindustrin för brott mot konkurrenslagen

Lästid
1 min
Publicerad
20 september 2007
Kontakter:
Presskontakt

Idag har den brittiska konkurrensmyndigheten Office of Fair Trading (OFT) meddelat de preliminära resultaten av en utredning som syftar till att klarlägga om den brittiska mejeriindustrin och detaljhandeln har agerat i strid med konkurrenslagen. För mer än fyra år sedan inledde OFT en utredning av prishöjningar under perioden 2002 till 2003 på konsumentmjölk, smör och ost som producerades och såldes på den brittiska marknaden. Utredningen är inriktad på en period när brittiska mjölkproducenter tappade i intjäning i kölvattnet efter utbrottet av mul- och klövsjukan och den efterföljande krisen inom det brittiska lantbruket. Krisen var känd för allmänheten och återgavs i brittiska medier. – Frågan är komplex och vi håller nu på att studera detaljerna i OFT:s utredning. Vi kommer att återkomma med våra synpunkter inom vederbörlig tid och samarbeta med OFT i ärendet. Som ett av EU:s ledande mejeriföretag kan vi naturligtvis inte acceptera olagligheter eller brott mot konkurrenslagen och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nationella lagar och regler efterlevs, säger Peter Lauritzen, verkställande direktör i Arla Foods UK plc. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76