Stora förluster motverkades av extraordinära intäkter under 2006

Lästid
1 min
Publicerad
15 mars 2007
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods högsta beslutande organ, representantskapet, har nu godkänt styrelsens förslag till resultatdisposition för verksamhetsåret 2006. Det innebär att Arla Foods mjölkbönder får en genomsnittlig efterlikvid på 6,5 svenska öre och att Arlaintjäningen hamnar på 281 öre per kilo invägd medlemsmjölk. Arla Foods årsresultat för 2006 blev 993 miljoner danska kronor (1 158 miljoner svenska kronor). Det är betydligt bättre än väntat med tanke på bland annat konsumentbojkotten i Mellanöstern. Resultatet påverkas i hög grad av extraordinära intäkter, som bland annat försäljning av företag. Arlaintjäningen, som är ett mått på vad företaget presterat under året, blev 281 svenska öre per kilo medlemsmjölk. Utöver en efterlikvid på i genomsnitt cirka 6,5 svenska öre per kilo mjölk får de svenska medlemmarna en valutakorrigering på 1,3 öre och ett tillägg för GMO-fritt foder på 0,6 öre per kilo mjölk. Det ger drygt 8 öre per kilo invägd mjölk för den svenske medelbonden. Beslutet innebär också att 3,75 öre per kilo mjölk konsolideras på leveransbaserade ägarbevis. Dessutom kommer 4,06 öre, eller knappt 250 miljoner kronor, att avsättas i en ny strategifond. - Vi ökade tempot i en redan tidigare planlagd försäljningsprocess som är en del av vår strategi att fokusera på kärnverksamheten. Vi har haft både kraft och vilja att utveckla företaget, trots krisen vi har upplevt i Mellanöstern, sa Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh i sitt inlägg på representantskapsmötet i Halmstad. - Det kan vi vara nöjda med, sa han och tillade att han också var glad över representantskapets starka stöd för företagets strategiplan. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76