Resultatet för 2006 mottas med försiktig optimism

Lästid
2 min
Publicerad
01 mars 2007
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods årsresultat för 2006 blev 933 miljoner danska kronor (1 158 miljoner svenska kronor). Det är betydligt bättre än väntat, även efter en nedjustering av budgeten på grund av konsumentbojkotten i Mellanöstern. Resultatet påverkas i hög grad också av extraordinära intäkter. Konsekvenserna av konsumentbojkotten i Mellanöstern i början av året uppskattas till att ha påverkat medlemmarnas intjäning med drygt 550 miljoner svenska kronor, men förlusterna uppvägs i stor utsträckning av extraordinära intäkter från försäljningar av företag och fastigheter. – När vi tänker på allt som hänt, framför allt den helt oväntade och omfattande bojkotten i Mellanöstern, kan vi vara nöjda med årets resultat, säger Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen. Han påpekar att EU:s jordbruksreform fortfarande påverkar resultatet negativt. – När vi ser på Mellanöstern har det gått något sämre än vad vi trodde i våras. Enbart att vi nu är tillbaka på hyllorna i Mellanöstern och väntar oss att komma igen till våra tidigare nivåer i slutet av 2007, kan dock ge anledning till en försiktig optimism, säger Knud Erik Jensen. En rad besparingsprogram har bidragit till att kostnaderna minskat väsentligt. Å andra sidan har den fortsatta neddragningen av EU:s exportbidrag och den ökande konkurrensen på hemmamarknaderna och i Europa påverkat resultatet nedåt. Den negativa utvecklingen under årets första månader ledde till att styrelsen beslutade att sänka a contopriset den 1 april, vilket har ökat koncernens nettoresultat med cirka 190 miljoner svenska kronor. Extraordinära intäkter från bland annat försäljning av verksamheter har också bidragit till resultatet. Koncernchef Peder Tuborgh konstaterar att driftsresultatet avviker betydligt från budgeten, på grund av bojkotten i Mellanöstern och konkurrenssituationen i Europa. – Totalt sett är vi nöjda, men inte med driftsresultatet. Det är glädjande att företaget haft tillräckligt med styrka att komma tillbaka på marknaden i Mellanöstern och att genomföra strategiplanen som planerat. Strategin innebär att vi fortsätter att stärka vår kärnverksamhet och sälja verksamheter som inte ingår. Båda delarna har påverkat resultatet, säger Peder Tuborgh. Representantskapet ska på sitt möte i mars godkänna styrelsens förslag till resultatdisponering, som innebär en samlad Arlaintjäning på 281 svenska öre per kilo medlemsmjölk. Detta är första gången som Arla Foods bokslut är baserat på kalenderår. I tabellen som bifogas finns som jämförelsetal omläggningsperioden samt det senaste hela verksamhetsåret. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76