Priset till medlemmarna höjs med ytterligare drygt 37 öre

Lästid
2 min
Publicerad
11 september 2007
Kontakter:
Presskontakt

A contopriset har stigit med sammanlagt närmare 66 öre sedan augusti och det finns möjligheter för ytterligare höjningar i vinter. Arbetet med att driva igenom prishöjningar på Arla Foods marknader går snabbare än förväntat och det är bakgrunden till att Arla Foods har tidigarelagt en annonserad a contoprishöjning från oktober till september. Arla Foods styrelse godkände därför på tisdagen en ytterligare höjning av a contopriset – den löpande ersättningen som den enskilde medlemmen får per kilo mjölkråvara som levereras till Arla Foods – med 37,8 öre från och med den 24 september. Det gör att det genomsnittliga aktuella a contopriset i Arla Foods uppgår till 326,4 öre. Inklusive ett säsongtillägg på 22 öre i Sverige blir dagspriset 348,4 öre. Det innebär att a contopriset har ökat med närmare 55 öre sedan den 7 augusti. I Danmark är säsongtillägget 27 danska öre, vilket ger ett aktuellt pris på 291,4 danska öre. Sammanlagt har a contopriset stigit med 65,9 öre (53,4 danska öre) sedan den 7 augusti i år. Arla Foods styrelseordförande Ove Møberg är nöjd med att det är möjligt att betala ut merintjäningen tidigare och att beloppet är högre än de förväntade 25-30 örena. – Med fortsatt stigande foderkostnader är det utmärkt att vi kan betala ut mer och tidigare än förväntat. Det understryker vårt mål om att betala det högsta mjölkpriset i Europa sett över en längre tid, säger Ove Møberg. På Arla Foods kommande styrelsemöte kommer koncernchef Peder Tuborgh att gå igenom den aktuella situationen och ge sin syn på den framtida intjäningen för företaget. – Just nu ser vi en fortsatt positiv utveckling på våra marknader. I takt med att prishöjningarna mot våra kunder genomförs kommer merintjäningen att betalas ut direkt till våra ägare. Vi följer marknadsutvecklingen noga och ser möjligheter för ytterligare höjningar i vinter, säger Peder Tuborgh. Tillägg för ekologisk mjölk höjs också Arla vill öka den ekologiska produktionen för att möta en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Enligt tidigare beslut i styrelsen ska det finnas ett relativt prisavstånd mellan konventionell och ekologisk mjölk. Därför har styrelsen beslutat att tillägget för ekologisk produktion höjs med 8,4 svenska öre (6,8 danska öre) från och med den 24 september. Det är tredje gången under 2007 som ekotillägget höjs. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76