Peter Lauritzen blir ny chef för Arla Foods i Storbritannien

Lästid
2 min
Publicerad
20 april 2007
Kontakter:
Presskontakt

Koncerndirektör Peter Lauritzen, som de senaste 13 åren har varit ansvarig för Arla Foods ingrediensverksamhet, har utsett till ny vd för det brittiska dotterbolaget Arla Foods UK plc. Samtidigt ska han leda Consumer UK, som utöver dotterbolaget omfattar exporten av skandinaviska produkter till Storbritannien samt joint venturesamarbetet med nyzeeländska Fonterra. Peter Lauritzens första uppdrag blir att integrera det brittiska dotterbolaget i Arla Foods amba. Det kommer även att handla om en rad investeringar och effektiviseringar som en följd av att Arla Foods amba nyligen köpte de resterande aktierna i Arla Foods UK plc och därmed fick fullt ägarskap. Enligt koncernchef Peder Tuborgh är Peter Lauritzen ett självklart val. – Vi står inför en stor och viktig utmaning där vi till fullo ska utnyttja de möjligheter som sammanläggningen av de båda företagen ger oss. Samtidigt måste vi försäkra oss om att våra medarbetare, bönder och kunder känner engagemang och entusiasm inför allt det nya i företaget. Peter har en fantastisk förmåga att skapa både laganda och resultat, och jag gläder mig till att följa utvecklingen i det brittiska företaget de kommande åren, säger Peder Tuborgh. Peter Lauritzen, 58 år, startade sin karriär i Arla Foods 1970. Han är en av de toppchefer i företaget som har störst internationell erfarenhet. Han var dotterbolagsdirektör i Danya Foods i Saudiarabien mellan 1985 och 1992, och lyckades då vända verksamheten från underskott till succé. Under denna period lades grunden för dagens verksamhet i Mellanöstern, som är mycket viktig för Arla Foods. Senare blev Peter Lauritzen ansvarig för det affärsområde som i dag heter Global Ingredients. Även här har han tillsammans med sitt team nått stora framgångar. Verksamheten har utvecklats från att övervägande tillverka och sälja bulkmjölkpulver till att bli en av de ledande aktörerna på den globala marknaden för högförädlade ingredienser till industrin och konsumentförpackat mjölkpulver. Peter Lauritzen utnämndes till koncerndirektör 2005 och ingår sedan dess i Executive Management Group i Arla Foods. – Vår brittiska verksamhet är en av grundstenarna i vår verksamhet, och det är naturligtvis en oerhört spännande utmaning för mig att få stå i täten för den omfattande integrationsprocess och strukturutveckling som nu väntar. Det är en chans som man inte kan säga nej till, säger Peter Lauritzen. Ansvaret för Consumer UK har hittills legat hos koncerndirektör Kim Nielsen, som efter 14 år med ansvar för Arla Foods aktiviteter i Storbritannien valt att gå i pension. Tim Smith, som hittills varit vd i Arla Foods UK plc, och finansdirektör Nigel Peet, lämnar sina poster i samförstånd med Arla Foods amba. Peter Lauritzen presenterar i nästa vecka sin nya ledningsgrupp. Ansvaret för Global Ingredients övertas av vice vd Andreas Lundby tills en ny Business Group-direktör är utsedd. Webbadress till Arla Foods UK plc: http://www.arlafoodsuk.com Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76