Oförändrat a contopris

Lästid
1 min
Publicerad
11 januari 2007
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods pris för mjölkråvaran ligger kvar på samma nivå som tidigare, 260 öre per kilo invägd mjölk. Det beslutades när Arla Foods styrelse på tisdagen godkände budgeten för 2007. Satsningarna på Arla Foods viktigaste marknader fortsätter och de rationaliseringar som pågår inom företaget ska neutralisera de årliga kostnadsökningarna. Årets budget speglar samtidigt ledningens ambition att fortsätta den strategiska utvecklingen för att skapa lönsamma marknader för högförädlade produkter och varumärken. I det arbetet ingår arbetet med att stärka konkurrenskraften i Sverige, Danmark och resten av Norden, att integrera nytillkomna företag och att återta marknadspositionen i Mellanöstern. Budgeten för 2007, omfattar en Arlaintjäning (exklusive försäljning av verksamheter) per kilo medlemsmjölk på 222 danska öre (274 svenska öre). Förväntningarna inför 2007 påverkas bland annat av sänkta exportbidrag från EU, den ökade konkurrensen och råvaruprisökningar. Dessutom förväntas arbetet med att ta tillbaka marknadsandelarna i Mellanöstern att påverka företagets utveckling under 2007. De effektiviseringsåtgärder och organisationsförändringar som nu pågår inom hela koncernen ska bidra till att möta den negativa inverkan som EU:s jordbruksreform får på Arla Foods. Allt för att motverka ytterligare sänkningar av mjölkpriset till Arla Foods ägare. Fakta: A contopriset är det löpande pris som betalas ut under året till Arla Foods mjölkbönder. När årsresultatet är framräknat tillkommer en slutbetalning. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76