Över förväntan i Storbritannien

Lästid
1 min
Publicerad
04 november 2007
Kontakter:
Presskontakt

Förra året var ett rekordår för Arla Foods intjäning i Storbritannien, men det rekordet ser nu ut som att det kommer att slås – och med större marginal än förra gången.

I år förväntas intjäningen i Storbritannien bli 366 miljoner svenska kronor bättre än förväntat.

Sedan styrelsen fattade beslutet att köpa de resterande aktierna i det brittiska företaget har prognoserna för intjäningen ökat dramatiskt. För 2008 är prognosen uppjusterad med ytterligare cirka 730 miljoner kronor jämfört med prognosen före köpet.
– Vår historia i Storbritannien har präglats av tuffa tider som påverkat vårt företag – även negativt. Men som läget ser ut nu ser jag ingen grund till oro längre. Pengarna finns där, sa vd Peder Tuborg på representantskapet.
– Vi köpte de resterande aktierna vid rätt tidpunkt. Affären var bra då, och den har bara fortsatt att bli bättre, sa Peter Lauritzen, ansvarig för Storbritannien, på representantskapsmötet.
Orsakerna till framgångarna är flera:

  • Precis som i världen i övrigt har marknadsutvecklingen gjort att företaget har kunnat höja sina priser till handeln.
  • Att nu vara ensam ägare ger nya möjligheter att disponera råvaran optimalt i hela Arla Foods. Det är till exempel ett överskott på grädde i Storbritannien för tillfället, och en brist i Danmark och Sverige.
  • Investeringar i tillväxt och effektivitet väntas ge resultat i slutet av 2008.
  • Integreringen av UK-delen med företaget Arla Foods kommer att ge synergieffekter inom områden som IT, inköp, ekonomi och personal.
  • Genom att knyta de brittiska mjölkproducenterna närmare till Arla Foods säkrar företaget också tillgången till råvara.

För mer information:

Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation

tel: +46 (0)8 789 51 41

mobil: +46 (0)70 899 51 41

e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76