Mjölkmarknaden utökas till Holland och Tyskland

Lästid
1 min
Publicerad
02 december 2007
Kontakter:
Presskontakt

Med hjälp av mjölk med längre hållbarhet ska Arla Foods öka försäljningen till den tyska och holländska marknaden.

Denna vecka lämnade de första distributionsbilarna Hobro Mejericenter med en ny mjölk till den tyska och holländska marknaden. Det handlar om en så kallad Extended Shelf Life (ESL) mjölk, som hastigt värms upp till 120 grader. Därmed får man en hållbarhet på upp till 21 dagar. Den här mjölken motsvarar den mjölk som lanserades och började säljas i hela Sverige hösten 2005 under varumärket Klöver.

Med den nya mjölken utökas den potentiella mjölkmarknaden för Arla Foods eftersom mjölken håller sig färsk längre och därmed också kan transporteras längre.
– Tack vare den ökade hållbarheten kan vi nu sälja mjölk i hela Tyskland. Nu blir vi en ännu mer betydelsefull aktör som kan leverera hela mejerisortimentet, säger Søren Meng Nordby, som ansvarar för Arla Foods export av dryckesmjölk till den europeiska marknaden.

Sedan 2006 har Arla Foods exporterat mjölk till Tyskland och senare har även en mindre volym tillkommit till den holländska marknaden. Med lanseringen av ESL-mjölk förväntas försäljningen av mjölk till Tyskland och Holland kunna ökas till omkring 30 miljoner liter årligen i en första omgång, vilket är närmare en fördubbling mot 2007. Cirka en tredjedel går till den holländska marknaden. Det är första gången som Arla Foods levererar konsumtionsmjölk till den holländska marknaden.

Satsningen är ett led i Arla Foods strategi om att bygga upp en position som färskvaruleverantör utanför de fyra hemmamarknaderna Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76