Lillebælt Mejeris framtid utvärderas

Lästid
1 min
Publicerad
23 februari 2007
Kontakter:
Presskontakt

I dag informerades medarbetarna på Lillebælt Mejeri och Troldhede Mejeri om den nya marknadsstrategin för vitmögelostar i Arla Foods. Strategin innebär en utredning av produktionen av vitmögelost på de två anläggningarna. Utredningen ska ge svar på vad som är mest lönsamt: Att flytta produktionen från Lillebælt till Trollhede, eller att bevara produktionen på båda mejerierna. – Det är inte självklart att utredningen kommer fram till att vi ska flytta produktionen. Men det är en möjlighet, som vi vill informera medarbetarna redan nu, säger produktionsdirektör Hans Erik Lund, Consumer International. Trolhede Mejeris kapacitet är dubbelt så stor som Lillebælts Mejeris, och Trolhede klarar därför att ta över Arla Foods produktion av vitmögelost rent kapacitetsmässigt. Men de två mejerierna framställer olika produkter med olika produktionssätt, och därför skulle en eventuell flytt kräva investeringar i Trolhede. – Utredningen ska undersöka möjliga besparingar och tillhörande investeringar som en flytt skulle medföra – och möjligheterna att flytta produktionen utan att ge avkall på kvaliteten. Strategiarbetet på mögelostområdet drogs igång efter Arla Foods köp av Tholstrup Cheese i fjol. För grönmögelostarna kommer det inte att ske några större strukturmässiga förändringar på de två anläggningarna i Høgelund och Gjesing. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76