Extra fodertillägg till Arla Foods svenska ekobönder

Lästid
1 min
Publicerad
09 augusti 2007
Kontakter:
Presskontakt

Från den 1 januari 2008 får de svenska producenterna av ekologisk mjölk 13,9 svenska öre extra (11,25 danska öre) som kompensation för kravet på 100 procent ekofoder. Arla Foods styrelse beslutade på sitt möte på onsdagen att de svenska ekoproducenterna får 13,9 svenska öre extra per kilo mjölk under 2008. Ökningen är en kompensation för de merkostnader som följer med kravet på 100 procent ekologiskt foder, som gäller från årsskiftet. Idag är kravet 95 procent ekologiskt foder. För 2009 är ersättningen för 100 procent ekofoder i Sverige preliminärt satt till 6,9 öre (5,62 danska öre) per kilo. När kravet infördes i Danmark 2001 fick de danska ekobönderna en motsvarande merbetalning. Höjningen till de svenska ekobönderna blir cirka 30 öre per kilo, när både höjningen av a contopriset och ekotillägget räknas samman. På onsdagens möte diskuterade styrelsen också storleken på det generella ekotillägget och enades om att det ska ligga kvar på 56 svenska öre (45 danska öre) per kilo mjölk. Ekotillägget blir enligt styrelsen troligen oförändrat också under 2009 och gäller som indikativt pris. Arla Foods följer noggrant vad som händer både på marknaden och bland producenterna. Definitivt beslut om vad som ska hända med de olika tilläggen under 2009 fattas inte förrän hösten 2008. Fakta/ekotillägg Sverige: 2008: 56+13,9 svenska öre per kilo (enligt valutakurs 0,81). 2009 (preliminärt): 56 + 6,9 svenska öre per kilo (enligt valutakurs 0,81). Ekotillägg betalas även under djurkarensen (6 månader). Danmark: 2008: 45 danska öre per kilo. 2009 (preliminärt): 45 danska öre per kilo. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76