Ekotillägget höjs med 6,2 öre

Lästid
2 min
Publicerad
20 augusti 2007
Kontakter:
Presskontakt

Mjölkproducenter som levererar ekologisk mjölk till Arla Foods får 62,2 öre i tillägg per kilo mjölk från den 10 september. Det är en ökning med 6,2 öre.

Arla Foods styrelse har beslutat att höja ekotillägget från 56 öre till 62,2 öre per kilo från den 10 september. Bakgrunden till höjningen är en önskan om att få fler producenter av konventionell mjölk att lägga om till ekologisk produktion.

– Arla Foods vill öka produktionen av ekologisk mjölk och det finns redan i dag ett flertal medlemmar som gärna vill lägga om till ekologisk produktion. Men vi vill gärna ha ännu fler ekoproducenter och ännu mer ekologisk mjölk så att vi kan tillfredsställa marknadens efterfrågan. Denna höjning ska ytterligare motivera till ekologisk produktion, säger Peder Tuborgh, verkställande direktör i Arla Foods.

Höjningen av ekotillägget kan läggas till den senaste tidens höjningar av a contopriset till Arla Foods medlemmar och i och med höjningen av ekotillägget kommer ekoproducenterna att i genomsnitt få sammanlagt 350 öre per kilo från och med den 10 september.

Ekotillägget ändrades senast den 1 januari 2007. Även den gången höjdes det med 6,2 öre.

Som tidigare meddelats får de svenska ekomjölksproducenterna också ett extra tillägg på 13,9 öre från årsskiftet, då kravet om 100 procent ekologiskt foder införs. Den extra betalningen är en kompensation för de merkostnader som foderkravet medför.

Rekrytering av nya svenska ekogårdar har pågått i flera år och fortsätter kontinuerligt. Fram till 2010 kommer volymerna att ha ökat med cirka 25 miljoner kilo, men det behövs mer mjölk från fler ekogårdar för att möta kundernas efterfrågan.

När det gäller Danmark beslutade Arla Foods styrelse på ett möte den 8 augusti att målet är att den ekologiska produktionen i Danmark ska öka med 25 procent, motsvarande 75 miljoner kilo mjölk. Idag har Arla Foods tackat ja till 19 producenter av konventionell mjölk som tillsammans kommer att leverera 24,5 miljoner kilo ekologisk mjölk.

FAKTA – Eko-mjölk i Arla Foods

Arla Foods har cirka 300 ekologiska mjölkproducenter i Sverige och cirka 300 i Danmark.

Invägningen av ekologisk mjölk under 2007 förväntas uppgå till cirka 130 miljoner kilo i Sverige och cirka 300 miljoner kilo i Danmark.

Både i Sverige och i Danmark tar det normalt två år från det att omläggningen gjorts tills mjölken blir ekologisk. Om växtodlingen har ställts om går det snabbare. Under hela omläggningsprocessen använder Arla Foods mjölken som konventionell mjölk.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76