Definitivt beslut att flytta produktionen från Alingsås

Lästid
2 min
Publicerad
06 februari 2007
Kontakter:
Presskontakt

Övergripande MBL-förhandlingar på divisionsnivå är avslutade och under onsdagen fattade Arla Foods koncernstyrelse det slutgiltiga beslutet att flytta produktionen av juice och fruktdrycker i Alingsås till dotterbolaget Rynkeby Foods i danska Ringe. Facket har reserverat sig mot beslutet.

Arla Foods har under cirka ett år utrett hur företaget bäst kan förse den nordiska marknaden med juice och andra fruktdrycker. Den 10 oktober 2006 fattade Arla Foods koncernstyrelse ett inriktningsbeslut om att flytta produktionen. Detta beslut är nu definitivt och medarbetarna i Alingsås informerades tidigare under dagen.

Bakgrunden till produktionsflytten är att Arla Foods har två juiceproducerande anläggningar med överkapacitet och vissa investeringsbehov. Utredningen visade att förutsättningarna för en långsiktigt kostnadseffektiv och konkurrenskraftig juiceproduktion för Arla Foods i Norden ökar genom att samla produktionen till Rynkeby Foods anläggning i Ringe.

Innan det definitiva beslutet fattades har en löntagarkonsult gått igenom underlaget och presenterat delvis avvikande slutsatser. Arla Foods ledning framhåller att en flytt är det långsiktigt bästa beslutet, både strategiskt och kostnadsmässigt. De fackliga företrädarna har reserverat sig mot det slutgiltiga beslutet.

– Medarbetarna i Alingsås har gjort ett mycket bra arbete och bidragit till företagets framgångar. Det är dock nödvändigt att företagsledningen finner lösningar som gör företaget mer effektivt och långsiktigt hållbart, samtidigt som vi har en fortsatt hög servicegrad till våra kunder. Denna strukturförändring är den strategiskt bästa lösningen, säger Anders Svensson, Arla Foods Sverigechef och fortsätter:
– Sådana här beslut är alltid svåra att fatta eftersom våra medarbetare drabbas när arbetstillfällen försvinner.

De gemensamma fackliga förhandlingarna är avslutade och nu vidtar lokala fackliga konsekvensförhandlingar, projektplanering och exakt tidsplanering för produktionsflytten. I de lokala förhandlingarna diskuteras också medarbetarnas villkor och stödåtgärder utifrån Arla Foods stödprogram.

Preliminärt sker avvecklingen av anläggningen i Alingsås under första halvåret 2008. Den mjölkproduktion som fortfarande finns kvar avvecklas enligt ett tidigare strukturbeslut under våren 2007.

Tidplan
Lokala fackliga förhandlingar inleds omgående.
Utredningen föreslår att produktionsflytten påbörjas hösten 2007 och avslutas våren 2008. Planering av produktionsfördelning och flytt kommer att göras tillsammans med Rynkeby Foods, anläggningen i Alingsås och JO Bolaget. Den exakta tidplanen utarbetas i samband med detta.

Fakta
Arla Foods är den största leverantören av juice i Sverige och Danmark, genom JO Bolaget (hälftenägt dotterbolag) och Rynkeby Foods (helägt dotterbolag).
Alingsås producerar årligen cirka 65 miljoner kilo juice och andra fruktdrycker, Rynkeby Foods 80 miljoner kilo.
Antal medarbetare i Norden inom juiceproduktion: 225 fast anställda. 100 i Alingsås och
125 i Ringe.

För mer information:
Anders Svensson, Sverigechef Arla Foods, 08-789 54 01, 070-689 54 01, anders.e.svensson@arlafoods.com
Thore Bengtsson, mejerichef Alingsås, 0322-669211, 070-6471881, thore.bengtsson@arlafoods.com
Jörgen Dirksen, VD Rynkeby Foods, 45 636 232 00, 45 248 706 00, jd@rynkeby.dk

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76