Arla Foods: Ove Møberg vald till ny ordförande, Åke Hantoft blir vice ordförande

Lästid
1 min
Publicerad
16 maj 2007
Kontakter:
Presskontakt

Ove Møberg från Danmark valdes idag till ny ordförande för Arla Foods. Åke Hantoft från Sverige valdes till vice ordförande. Igår valde representantskapet, Arla Foods högsta beslutande organ, sina representanter till Arla Foods styrelse. Idag valdes Ove Møberg och Åke Hantoft till ordförande respektive vice ordförande av övriga ledamöter i Arla Foods styrelse. – Villkoren för mjölkproduktionen är i ständig förändring över hela världen och Arla Foods måste fortsätta att utveckla sig för att ta tillvara de möjligheter som uppstår, säger den nyvalde ordföranden Ove Møberg. Den tidigare styrelsen har gjort ett gott arbete som vi ska förvalta vidare. Vi ska skapa framgång genom kloka investeringar och ha mod när vi behöver satsa. Ove Møberg är född 1948 och styrelseledamot i Arla Foods sedan 1992. Han har en gård i Hejnsvig på Jylland med 80 kor. Åke Hantoft är född 1952 och styrelseledamot sedan 1998. På hans gård utanför Laholm finns 220 kor. Övriga svenska ledamöter i Arla Foods styrelse är Erik Karlsson, Ingela Svensson, Bengt Darhult, Gunnar Pleijert och Johan von Scheele. Övriga danska ledamöter är Thomas Johansen, Bent Juul Sørensen, Viggo Ø. Bloch, Pejter Søndergaard, Jan Toft Nørgaard, Torben Myrup och Steen Nørgaard-Madsen. Medarbetarna representeras i styrelsen av Leif Backstad och Leif Eriksson från Sverige och Steen Bolvig och Bjarne Bundesen från Danmark. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76