Arla Foods laddar för ekologiskt

Lästid
2 min
Publicerad
08 augusti 2007
Kontakter:
Presskontakt

Styrelsen i Arla Foods har i dag satt upp nya mål för företagets ekologiska produktion i Danmark. Flera mjölkproducenter har anmält sitt intresse för att bli ekobönder. Det finns en stor efterfrågan på ekologiska produkter på flera av Arla Foods nyckelmarknader i Europa – däribland Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Därför har Arla Foods tidigare i somras bett sina konventionella mjölkproducenter i Danmark att överväga om de kan tänka sig att lägga om till ekologisk produktion. I Sverige, där det också saknas ekologisk mjölk, sattes rekryteringen av nya ekomjölksleverantörer igång för några år sedan, och nu inleds en motsvarande rekryteringsrunda i Danmark. Under hösten kommer Arla Foods i Danmark att nå en punkt där företaget samlar in 97 procent av den ekologiska mjölken som produceras av företagets danska mjölkproducenter – men efterfrågan fortsätter att stiga. Arla Foods styrelse bedömer därför att företaget under de kommande åren har behov av ytterligare 75 miljoner kilo ekologisk mjölk utöver de cirka 300 miljoner kilo som Arla Foods för närvarande årligen väger in i Danmark. – Intresset för ekologisk mjölk ökar hos våra kunder och konsumenter. Vi har en klar ambition att bidra till utvecklandet av ekologiska produkter i Sverige och Danmark, och att leva upp till det ansvar som följer med rollen som världens ledande ekologiska mejeriföretag, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh. Det tar två år att lägga om från konventionell produktion till ekologisk, så rekryteringen av nya danska ekoproducenter startar snarast möjligt. 35 mjölkproducenter i Arla Foods, som tillsammans svarar för en årlig mjölkmängd på 37 miljoner kilo, har hittills anmält intresse för att bli ekobönder. Styrelsens målsättning är att rekryteringen under 2007 kan tillföra 25 miljoner kilo ekologisk mjölk från och med september 2009, medan den långsiktiga målsättningen är att ytterligare 50 miljoner kilo kan tillföras under 2010. Fakta – ekomjölk i Arla Foods * Arla Foods har cirka 300 ekologiska mjölkproducenter i Sverige och 300 i Danmark. * Den förväntade invägningen av ekologisk mjölk under 2007 väntas bli 130 miljoner kilo i Sverige och 300 miljoner kilo i Danmark. * Både i Sverige och i Danmark tar det normalt två år från det att omläggningen gjorts tills mjölken blir ekologisk. Om växtodlingen har ställts om går det snabbare. Under hela omläggningsprocessen använder Arla Foods mjölken som konventionell mjölk. * Styrelsen har i dag beslutat att det nuvarande ekotillägget på 45 danska öre i Danmark och 56 svenska ören i Sverige ska gälla även under 2008. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76