Arla Foods höjer priserna för att säkerställa tillgång till mjölkråvara

Lästid
2 min
Publicerad
17 september 2007
Kontakter:
Presskontakt

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på mejeriprodukter i världen och den begränsade tillgången på mjölkråvara höjs priserna till Arla Foods kunder. Den ökade intjäningen ska användas för att säkerställa långsiktig tillgång på mjölkråvara. Den 3 december höjer Arla Foods priserna inom ost, matfett och färskvaror. I snitt blir prishöjningen drygt 10 procent. Höjningarna blir mindre på färskvaror och större på ost samt matfett. Den ökade intjäningen ska användas för att öka ersättningen till mjölkproducenterna och därmed säkerställa långsiktig tillgång på mjölkråvara. Runt om i världen är efterfrågan på mejeriprodukter större än utbudet. Produktionen av mjölk har minskat i flera stora producentländer. De lager som funnits i Europa är slut. Flera länder, t ex Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, upplever en positiv utveckling av välståndet och detta driver efterfrågan på mejeriprodukter. Samtidigt får livsmedelproduktionen konkurrens från produktion av biobränsle. Sammantaget leder detta till en mjölkbrist runt om i världen med stigande världsmarknadspriser på mjölkpulver, matfett och ost som följd. – Det är mjölkbrist i världen och Sverige påverkas direkt av situationen på världsmarknaden där det finns en stor efterfrågan på svensk mjölk. För att säkerställa långsiktig tillgång på mjölk så att vi både kan leverera vad de svenska konsumenterna efterfrågar och tillvarata de exportmöjligheter som finns så behöver vi höja priserna, säger Anders Svensson, chef för Arla Foods Sverige. Lönsamheten är sedan tidigare pressad hos de svenska mjölkproducenterna. Detta märks inte minst genom den kraftigt minskade mjölkproduktionen som Arla Foods noterat under 2007. Samtidigt har mjölkproducenterna under senare tid drabbats av stora kostnadshöjningar, inte minst från ökande foderpriser. – Arla Foods ambition är att utveckla och leverera de mejeriprodukter som den svenska marknaden efterfrågar. För att lyckas med detta måste vi öka intjäningen och skapa förutsättningar för våra ägare – mjölkproducenterna – att öka sin mjölkproduktion. En viktig åtgärd är därför att höja priserna på våra produkter, säger Anders Svensson. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76