Arla Foods höjer mjölkpriset till medlemmarna

Lästid
3 min
Publicerad
08 augusti 2007
Kontakter:
Presskontakt

Mot bakgrund av den positiva prisutvecklingen på världsmarknaden höjs a contopriset till Arla Foods medlemmar med 15,8 öre.

Intjäningen under andra halvåret förväntas få en positiv påverkan av den aktuella situationen på den globala mejerimarknaden, där mjölk har blivit en bristvara och där priserna på mejeriprodukter därför stiger kraftigt.

Det fick Arla Foods styrelse att i dag höja det så kallade a contopriset med 15,8 öre (12,8 danska öre). A contopriset – det löpande avräkningspriset som den enskilde medlemmen får per kilo mjölk som levereras till företaget – höjs med verkan från och med den 30 juli 2007.

– Efter flera års ökenvandring med en ren deflation av priset på mejeriprodukter ser vi nu möjligheter att öka mjölkpriset till våra ägare. Det är i synnerhet marknaden för mjölkpulver som driver på de positiva intjäningsmöjligheterna just nu, men vi räknar med att priserna på världsmarknaden stiger avsevärt, särskilt för ost och smör. De första prisökningarna fördelas på många marknader. Det är dessa aviserade prisökningar som ligger till grund för det höjda a contopriset, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh, som samtidigt öppnar för ytterligare justeringar av a contopriset.

– Det kan inte uteslutas att det här bara är första steget och att vi som en följd av mjölkbristen i Europa redan inom kort kan avisera ytterligare prishöjningar för kunderna. Det resultat som i så fall uppnås ska tillfalla våra ägare, och det betyder att a contopriset framöver kommer att bli mer flexibelt.

Det är första gången i företagets historia som Arla Foods har beräknat ett a contopris helt utan restitutioner från EU. Dessa togs bort tidigare i år.

– Vi är glada över att vi kan sända en positiv signal till föreningens ägare och därigenom medverka till en ökad mjölkproduktion. I dag är kostnaderna i mjölkproduktionen högre för våra medlemmar jämfört med för bara några år sedan. Därför är det extra positivt att våra intjäningsmöjligheter ger anledning till att höja a contopriset redan nu, säger styrelsens ordförande Ove Møberg, som understryker att styrelsen kommer att följa marknadsutvecklingen noggrant och löpande göra en bedömning av a contopriset.

Lojalitet ska betala sig
Med anledning av att enskilda mjölkproducenter under sommaren har gått ur föreningen i strid mot stadgarna enades dessutom styrelsen om att revidera reglerna för såväl utträde som återinträde i föreningen.

– Vi kan räkna med att svängningarna i mjölkens utnyttjandevärde blir större än de har varit tidigare, och därför kommer frestelsen för enskilda mjölkproducenter att försöka uppnå kortvariga merintäkter att vara stor. Det är helt klart ohållbart för det stora flertalet av Arlas ägare om enskilda leverantörer kan vandra ut och in. Styrelsen är ense om att det ska betala sig att vara lojal gentemot sin egen förening, säger styrelseordföranden Ove Møberg, som räknar med att ett utkast till stadgeändring kan läggas fram på Arla Foods representantskapsmöte i oktober 2007.

Fakta
Arla Foods uppnådde under första halvåret av räkenskapsåret 2007 ett resultat på 382 miljoner danska kronor (472 miljoner svenska kronor).

Med höjningen på 15,8 öre blir det nya a contopriset till Arla Foods medlemmar 2,76 kronor (2,24 danska kronor).

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76