Arla Foods höjer medlemmarnas mjölkpris igen

Lästid
1 min
Publicerad
15 augusti 2007
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods höjer nu a contopriset – det löpande avräkningspriset som den enskilde medlemmen får per kilo mjölk som levereras till företaget – med ytterligare 12,3 öre från den 10 september. I förra veckan höjde Arla Foods styrelse a contopriset med 15,8 öre, med utgångspunkt i redan meddelade prisökningar under hösten, och sa samtidigt att det skulle kunna komma fler a contoprishöjningar senare. Med de dryga tolv öre som nu beslutats har Arla Foods hittills i år höjt a contopriset med sammanlagt 28,1 svenska öre (22,8 danska öre). – Höjningen görs mot bakgrund av ytterligare prisökningar som Arla Foods kommer att genomföra i takt med utvecklingen på marknaden, säger koncernchef Peder Tuborgh. – Det ska inte råda några tvivel om att vi vill behålla alla våra medlemmar. Vi har därför beslutat att göra en ytterligare justering av mjölkpriset redan nu, så att vi sänder en klar signal till våra medlemmar. – Utvecklingen på världsmarknaden visar att a contopriset framöver kommer att blir mer rörligt, både uppåt och nedåt, och det kommer att gälla i Arla Foods också, säger Peder Tuborgh och understryker att Arla Foods med sin förädlingsstrategi och sina starka varumärken fortfarande står stadigt inför svängningar på marknaden. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76