Arla Foods amba och Arla Foods UK plc presenterar ett rekommenderat bud på 0,71 pund per aktie

Lästid
2 min
Publicerad
22 januari 2007
Kontakter:
Presskontakt

Styrelserna i Arla Foods amba och Arla Foods UK har i dag på börsen i London presenterat ett rekommenderat bud från Arla Foods amba på resterande 49 procent av aktierna i sitt brittiska dotterbolag Arla Foods UK plc. Budet är på 0,71 brittiska pund per aktie. Om inlösen av aktierna godkänns kan den genomföras under april månad. Budet innebär att det totala aktiekapitalet i Arla Foods UK plc värderas till 434,5 miljoner pund. Resterande 49 procent av aktierna, som Arla Foods amba för närvarande inte äger, värderas till 212,9 miljoner pund. Budet innebär ett merpris på 22,4 procent i förhållande till det aktiepris som gällde innan de inledande förhandlingarna började den 20 oktober 2006. Budet innebär också ett merpris på 43,5 procent i förhållande till det genomsnittliga aktiepris som gällde tre månader före den 20 oktober 2006. De oberoende styrelsemedlemmarna i Arla Foods UK plc’s har gett sitt godkännande och förbundit sig att rösta för en inlösen av aktierna vid en extra bolagsstämma. Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh säger om köpet: – Med ett helägt brittiskt dotterbolag kommer vi att kunna säkra att den brittiska verksamheten får maximal nytta av att vara en del av Europas största mejeriföretag. Även Arla Foods amba får fullt utbyte av att det brittiska dotterbolaget integreras i moderföretagets globala strategi till glädje för våra kunder och medarbetare i Storbritannien. När affären är avslutad kommer vi i Arla Foods amba också att arbeta med att stärka relationerna mellan de brittiska mjölkproducenterna och deras mejeriföretag. Sir David Naish, ordförande för Arla Foods UK plc, säger: – Sedan bildandet av Arla Foods UK plc år 2003 har verksamheten utvecklats till det ledande mejeriföretaget i Storbritannien. Vi har utvecklat vårt partnerskap tillsammans med de största detaljhandelskunderna och våra mjölkproducenter. Samtidigt har vi skapat betydande tillväxt i aktievärdet. De oberoende styrelsemedlemmarna i Arla Foods UK plc’s styrelse menar att Arla Foods ambas bud representerar ett rimligt värde för aktieägarna och att budet kommer att ge Arla Foods UK plc möjlighet att utvecklas ytterligare till gagn för medarbetarna, kunderna och bönderna. Budet ska nu godkännas genom ett så kallat ”scheme of arrangement” och budet behandlas på en extra bolagsstämma. Vid ett godkännande får man rätt att lösa in alla aktierna. Närmare detaljer om detta scheme of arrangement kommer att offentliggöras och sändas till aktieägarna den 15 februari 2007. Om inlösen godkännes kan den genomföras under april månad. Läs den mer omfattande engelska informationen på hemsidan www.arlafoods.co.uk under ”investor relations”. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76