Aktieägarna fick detaljerat bud

Lästid
1 min
Publicerad
15 februari 2007
Kontakter:
Presskontakt

I dag, den 15 februari, har ett prospekt som innehåller en mer detaljerad genomgång av Arla Foods bud på resterande aktier i Arla Foods UK plc skickats ut till aktieägarna i Arla Foods UK plc, ett så kallat ”Scheme of arrangement”. Med denna information som underlag ska aktieägarna på en extra bolagsstämma den 12 mars ta ställning till budet. Prospektet beskriver bland annat huvuddragen i Arla Foods strategi för den fortsatta verksamheten i Storbritannien. Bland annat övervägs att antingen bygga ut eller att bygga ett nytt mejeri. Ett nytt mejeri kan i så fall få konsekvenser för ett eller flera av Arla Foods UK plc:s nuvarande mejerier. Genom en full integration av företaget förväntas besparingar och synergier förverkligas, vilket kan leda till att arbetstillfällen försvinner. En avnotering från Londonbörsen kan också medföra förändringar i ledningen. Om aktieägarna accepterar budet och affären godkänns av myndigheterna kan köpet träda i kraft den 5 april 2007. Arla Foods har i dag aktiemajoriet i det brittiska bolaget med 51 procent av aktierna. Budet gäller de resterande 49 procenten. Budet är på 71 pence (9,87 svenska kronor) per aktie, vilket ger ett totalt värde på de resterande aktierna på cirka 3 miljarder svenska kronor. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76