Framtidstro på Arla Foods representantskap

Lästid
2 min
Publicerad
18 maj 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods håller på att utvärdera ett antal företagsköp, berättade koncernchef Peder Tuborgh vid företagsledningens tal på representantskapsmötet i Stockholm torsdagen den 18 maj.

– Det är av största vikt att vi under nästa år genomför strategiskt viktiga affärer så att vi fortsätter vara det mest attraktiva företaget för er – leverantörerna. Vi ska köpa andra verksamheter och utveckla vår egen på både nya och befintliga marknader. Genom det får vi ett starkare Arla Foods, sade Peder Tuborgh.

Han berättade att Arla just nu tittar på konkreta möjligheter för köp av mejeriverksamheter. Därför ska det frigöras kapital, bland annat genom försäljning av de verksamheter som inte tillhör Arlas kärnverksamhet mejeri. De senaste exemplen på försäljningar är danska Centralverkstaden och halva danska Procudan.

Budskapet i Peder Tuborghs tal var alltså att Arla ser framåt efter en tung period i samband med bojkotten i Mellanöstern.
– När vi senast träffades var företaget i sin värsta kris i modern tid. Vi hade ingen omsättning alls på marknaden i Mellanöstern och det fanns en allvarlig risk för att tappa flera miljarder i form av materiella tillgångar och marknadsvärden. Det kunde ha gått fruktansvärt illa. Därför vill jag tacka för den breda uppbackning vi fick på det förra representantskapsmötet. Det gav oss kraft att lösa krisen. Nu är vi tillbaka i Mellanöstern med 15, kanske 20, procent av den normala omsättningen. Vi har kommit igång igen och det är ekonomiskt och psykologiskt viktigt. Det känns riktigt bra!

Peder Tuborgh fokuserade också på situationen i Norden och Storbritannien, marknader som är avgörande för företagets intjäning. Marknaden i Sverige är enligt Peder Tuborgh sällskapets mest dramatiska nu när problemen i Mellanöstern håller på att mattas av.

I Sverige pågår en kraftig förändring på grund av en skärpt konkurrens mellan mejerierna, och Arla både vinner och förlorar kunder i Sverige, vilket tidigare var mycket ovanligt. Arla upplever en växande försäljning av den billigare Klövermjölken och en större efterfrågan på produkter till handelns egna märken. Samtidigt utvecklas ett samarbete mellan Valio, Skånemejerier och Milko.

I Storbritannien pågår också dramatik. Arlas export till landet växer, men det börsnoterade dotterbolaget Arla Foods UK plc har nyligen meddelat att det är tvunget att nedjustera resultatförväntningarna för 2006 med 10 miljoner pund på grund av den hårda konkurrensen på den engelska marknaden.
– Det har ingen reell betydelse för Arla Foods amba just nu, men vi ska självklart arbeta hårt för att utveckla företaget i Storbritannien så att det inte stjälper vår budget”, sade Peder Tuborgh.

På de övriga exportmarknaderna går det, förutom i Mellanöstern, ganska bra. Också inom Division Ingrediens märks framgångar trots den sedan länge sjunkande dollarkursen. Global Ingredients har dessutom lyckats neutralisera tappet i Mellanöstern genom nya kontrakt på andra marknader.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76