Definitivt beslut om produktionsflytt från Örebro

Lästid
1 min
Publicerad
09 juni 2006
Kontakter:
Presskontakt

Det är nu definitivt klart att produktionen vid Örebromejeriet flyttas. Övergripande MBL-förhandlingar på divisionsnivå är avslutade och på onsdagseftermiddagen fattade Arla Foods koncernstyrelse det slutgiltiga beslutet om att flytta produktionen till Jönköping, Stockholm och Linköping. Produktionsflytten beräknas ske under andra kvartalet 2007. Kvar i Örebro blir en färskvarucentral som ska förse Örebros lokalmarknad med varor. Det definitiva beslutet om att flytta produktionen från Örebromejeriet är nu fattat och de gemensamma fackliga förhandlingarna avslutade. Nu vidtar lokala fackliga konsekvensförhandlingar, projektplanering och exakt tidsplanering för produktionsflytten. I de lokala förhandlingarna diskuteras också medarbetarnas villkor och stödåtgärder utifrån Arlas stödprogram. Det var den 11 maj som Arla Foods koncernstyrelse fattade ett inriktningsbeslut om att flytta produktionen vid Örebromejeriet till Jönköping, Stockholm och Linköping. Totalt finns motsvarande cirka 190 heltidstjänster vid Örebromejeriet. Efter produktionsflytten kvarstår ett femtiotal befattningar. Örebromejeriet producerar idag mjölk, fil, grädde och specialprodukter. Inriktningsbeslutet innebär att produktionen av mjölk, fil och grädde fördelas mellan Jönköping och Stockholm. Till Jönköping flyttar dessutom A-fil. Övriga specialprodukter flyttas till Linköping. I och med flytten av produktionen kommer också kringfunktioner som lab, underhåll, och större delen av de administrativa funktionerna att avvecklas. Kvar i Örebro blir en färskvarucentral med orderkontor, färskvarulager med plock av fullt sortiment och distribution. Den ska förse den lokala Örebromarknaden med varor. Terminalerna i Västerås och Eskilstuna kommer att få sina varor från Stockholms mejeri dit de också överförs organisatoriskt. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76