Danskt mejeri läggs ner

Lästid
1 min
Publicerad
07 november 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse beslutade på tisdagen att Vrinners Flødeost läggs ner i vår. Produktionen av deras dessertost ska flyttas till Korsvej Mejeri utanför Fredericia. Medarbetarna på Vrinners Flødeost informerades i dag om beslutet, vilket grundas på ett förslag från Consumer International. Beslutet innebär att produktionen på mejeriet upphör den 1 maj 2007. Vrinners Flødeost producerar cirka 2 000 ton dessertost dekorerad med örter, kryddor med mera per år, men hela produktionen ska i framtiden flyttas till Tholstrups Korsvej Mejeri utanför Fredericia. Årsproduktionen på Tholstrups Korsvej Mejeri ligger i dag på cirka 5 700 ton, varav cirka 4 300 ton är dekorerad dessertost. – Korsvej Mejeri har mer än dubbelt så stor produktion som Vrinners och är också det mest moderna mejeriet av de två. Analysen av produktionsstrukturen visar betydande kostnadsbesparingar genom att produktionen samlas på ett ställe, säger Hans Henrik Lund, produktionsansvarig inom Consumer International. Han har driftsansvaret för Arla Foods tre Tholstrupanläggningar samt mejerierna i Vrinners och Troldhede. En grupp har tillsatts som ska hjälpa till med framtida sysselsättning för de 70 medarbetarna på Vrinners Flødeost. Några av medarbetarna kommer att erbjudas arbete på Korsvej Mejeri, som till följd av den kommande produktionsökningen behöver utöka personalen. Strukturåtgärden för dessertostproduktionen ska ses som det första större steget i Arla Foods integration av Tholstrup Cheese A/S i produktionen. En marknadsstrategi håller på att utarbetas för produktionen av mögelost på Troldhede, Høgelund, Gjesing och Lillebælt Mejeri. Strategin väntas vara klar i januari 2007. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76